Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в сучасний період збільшилась кількість службових зловживань у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Але ця категорія злочинів практично не існує окремо, ізольовано від інших видів злочинів посадових осіб, в українському законодавстві

Робота носить науково-бібліографічний характер і об’єктом дослідження є: чинне законодавство та доповнення і зміни до нього; наукові розробки і дослідження вчених-юристів за обраною темою; У першому розділі «Поняття злочинів у сфері службової діяльності» простежується визначення його у роботах вчених-юристів, як радянського періоду, так і сучасних. На основі аналізу різних трактувань, можна зробити висновок, що у вузькому розумінні, під злочинами у сфері службової діяльності, слід мати на увазі лише загальні посадові злочини, які мають бути передбаченими відповідними розділом Особливої частини КК України. Решта суспільно-небезпечних діянь, які здійснює посадова особа з використанням влади, слід вважати правильним розташувати за межами розділу 17 КК України.

У другому розділі аналізується кримінальне законодавство в плані визначення поняття об’єкту злочинів у сфері службової діяльності і його трактуванні ученими — юристами. Висновок другого розділу полягає в тому, що проблема тлумачення поняття об’єкту злочинів у сфері службової діяльності та апарату управління. Тому, актуальним є необхідність пошуку єдиного критерію, який був би покладений в основу виділення злочинів. У сфері службової діяльності і існування їх. як самостійних.

Третій розділ присвячений тлумаченню поняття суб’єкта злочинів. На основі дослідження українського законодавства і праць вчених-юристів. Висновок полягає в тому, що всі посадові особи є службовцями, але не всі службовці є посадовими особами.

В розділі четвертому досліджується поняття; об’єктивна сторона злочинів у сфері службової діяльності, яка містить в собі три ознаки цього поняття, і при скоєнні службового злочину, обов’язковою його ознакою є настання суспільно-небезпечних наслідків.

При дослідженні поняття «суб’єктивна сторона злочинів у сфері службової діяльності», про що йдеться у п’ятому розділі слід зробити висновок, що обов’язковою ознакою є скоєння їх з корисного мотиву. Підводячи підсумок, слід відзначити, що відсутнє чітке визначення з складових поняття складу злочину у сфері службової діяльності. Тому, необхідна наявність спеціального розділу в системі Особливої частини КК України, де були 6 закладені правові основи тлумачення поняття злочинів у сфері службової діяльності.