Життя і боротьба Миколи Міхновського

Кінець XIX — 1 чверть XX от. — час нової хвилі українського відродження, створення перших національних політичних партій і початку національно-визвольних змагань Окрім видатних діячів соціал-демократичного напрямку, що був таким популярним серед населення України на початку попереднього століття, існували й проводили активну громадську і політичну діяльність представники іншої політичної течії — самостійники. їхнім головним ідеологом і керівником був Микола Іванович Міхновський людина, що все життя сповідувала ідею державної незалежності України.

Актуальність цієї теми полягає в інтересі сучасного покоління українців до витоків державності батьківщини Тепер коли с відомим внесок громадських і культурних діячів східних українських земель наприкінці XIX поч. XX ст., а також державних діячів УНР і Української держави в становлення суверенітету сучасної України, важливо дослідити діяльність політиків і громадян, що притримувалися інакших поглядів щодо майбутнього розвитку держави. Досягнення Міхновського с важливими для історії України: він створив першу українську політичну організацію Наддніпрянщини, що вона славила за мету цілковиту державну незалежність України, створив власну самостійницьку партію, завдяки якій активно включився в розвиток подій 1917 року, організував національну українську армію, а також допоміг прийти до влади гетьманові П. Скоропадському Але, через те, що Міхновський мав багато опонентів, його діяльність щодо отримання Україною суверенітет) довгий час залишалася недооціненою.

Завданнями роботи є дослідження і оцінка життя і діяльності Міхновського, як політичної так і громадської, оцінка його внеску в ідеї державної самостійності України, порівняння його діяльності з діяльністю громадсько-політичних діячів його епохи тощо.

Робота побудована за хронологічним принципом і складається з двох розділів. Розділ 1 присвячений житію і діяльності Миколи Міхновського до 1917 року. У Розділі II розглядається діяльність Міхновського у 1917-1924 роках.

Важливою подією і в житті Міхновського і в житті всій Наддніпрянщини стаю створення у 1891 році першої української політичної організації, що вона ставила за мету створити державну незалежність України.. З нього розпочалася громадська діяльність М.І. Міхновського. У цей час сформувалися його самостійницькі ідеї.

Наступним яскравим моментом б житті Миколи Міхновського стало створення РУП 1900 року і промова на Шевченківському святі в Полтаві і Харкові, результатом якої стаю опублікування брошури «Самостійна Україна». На будівлі Харківської інженерно — педагогічної академії 24 серпня 2004 року на честь ціп події відкрито меморіальну дошку що зазначає, що саме тут була виголошена промова.

Ця брошура, що вважалася програмним документом РУП, стала письмовим відображенням незалежницьких переконань Міхновського, і була неоднозначно сприйнята в суспільстві. Насправді, вона не була справжнім програмним документом, оскільки соціально економічні питання. Але «Самостійна Україна», в певній мірі, своїми ідеям» забезпечила підґрунтя для появи IV Універсалу.

РУП стала об’єднанням людей різних політичних переконань, тому М.І. Міхновський іде з неї і створює УНП — партію, у якій він зустріне буремний 1917 рік. 1903 року » написав «X заповідей УНП», що стали ще одним важливим документом для розуміння його позиції

У 1917 році Міхновський заради досягнення самостійності України об’єднався з соціал-демократами й іншими політичними силами в Українській Центральній Раді. Та дуже швидке він зрозумів, що більшість УЦР не збирається піднімати питання про державну незалежність. Таким чином, Міхновський назавжди розпрощався з надіями побудувати незалежну державу спільно з соціал-демократами.

Все своє життя Микола Іванович Міхновський відстоював ідеї, що їх більшість не сприймала. Усі конкретні політичні починання Міхновського оберталися невдачами. Та вони не були марними, адже привели до кінцевого досягнення незалежності України.