Жертвоприношення собак на західному укріплені нільського городища

Науково-дослідницька робота учнів у рамках МАИ с надзвичайно важливим елементом у вихованні майбутніх фахівців, у професійній орієнтації учнівської молоді, підготовці її до навчання у вищий школі. Вона на практиці реалізує принцип наступності у сфері освіти, дає можливість найбільш обдарованим учням проявити свої здібності, оволодіти необхідними навичками наукових досліджень.

У сучасній археологічній практиці, як і в багатьох інших сферах останнім часом, для досягання важливих наукових результатів, стали застосовувати дані природних наук.

Останнім часом все більш уваги істориків залучають методи досліджень спільно з фахівцями не історичних дисциплін, у тому числі палеозоологами й остеологами. Масовий зоологічний матеріал, що витягається при археологічних розкопках, несе інформацію про життя й побут народів, яку не можна одержати з інших археологічних джерел. Особливий інтерес у ньому плані викликає дотепер ще не вивчене комплексно. Нільське городище (м. Гелон) Оскільки Більське городище є самим великим археологічним пам’ятником скіфського періоду у Європі, він за всіма показниками відповідає еталонному значенню культури тваринництва лісостепу скіфського періоду.

Не зважаючи на чисельність публікацій, па цей час не існує узагальнюючих та достовірних даних палеозоологічних археологічних досліджень по усьому комплексу Енського городища. Інформація яка була в наявності базувалась на незначних вибірках легкового матеріалу, проведених без спеціалістів зоологів. Вибірка кісткового матеріалу з культурних шарів, незважаючи на значний обсяг, велася по найбільш повних знахідках і проводилась стабільно не щороку. У результаті чого обсяг інформації одержуваної в ході розкопок був поверхневим й усередненим, а комплексного аналізу від повної вибірки остеологічного Матеріалу дотепер не проводилося.

У зв’язку з ним праця робить спробу опрацювати більше ніж 20 тисяч уламків і кісток тварин, зробивши важливі висновки про кількісно-віковий та породний склад.

Ця частина роботи є самостійним доробком її автора й була апробована при виконанні науково дослідницької теми. Дуже важливим, на наш погляд, стой факт, що не зважаючи на заочну форму навчання, учень брав участь у проведенні розкопок на Бельському городинищі на протязі декількох років. Присутні в роботі гістограми й малюнки, є суттєвим покращенням якості.

Зауваженням до праці можна вважати деякі несполучності в оформленні довідкова бібліографічного апарату та надписи на російсько-українській мові в додатках. Але в цілому робота відповідає головним вимогам до наукових робіт подібного рівня і може бути допущена до захисту й заслуговуй високої оцінки.