Законодавство про соціальний захист населення

Соціально — економічні зміни, які відбуваються в Україні, оцінити поняття держави та особи, їх співвідношення та  відродити концепцію соціальної держави не тільки як теоретичну, а як практичну ціль.

Я обрала саме цю тему тому, що на даний період часу здійснення соціальної політики в Україні через нерозв’язна питання. Я намагатимусь у своїй роботі висвітлити головні її проблему у нашої держави, шляхи їх безпосереднього вирішення, бо я ба забезпеченість соціально незахищених верств населення і незадоволеність. Дуже боляче дивитись на людей, яким немає може усім допомогти. Відповідно до Конституції України, Україна це соціальна держава, тобто бере на себе функцію захисту соціально незахищених і справедливість. Проголошення держави соціальною є гарантією забезпечення й захисту соціальних прав людини.

Об’єктом огляду і вивчення є соціальна політика нашої реалізації та суб’єкти діяльності.

Метою моєї роботи є дослідження сучасного стану соціального законодавства проблеми та перспективи подальшого розвитку та удосконалення. Для досягнення поставленої мною мети, я зустрічався з міським головою з соціального захисту населення В.М.Люботон, управління з соціального захисту населення Козирєвим О.В Управлінні праці та соціального захисту населення м. Куп’яні Управління. Я вважаю, що мою роботу можна використовувати навчальних закладах України та на уроках правознавства в школах.