Захист прав українців в європейському суді з прав людини

Права людини — це ті основні стандарти, без яких люди не можуть жити. Проблема захисту прав людини вийшла за межі окремої держави.

Рада Європи забезпечує високі стандарти захисту прав людини в державам-членах завдяки дії Конвенції про захист прав людини та основних свобод. 9.11.1995 р Україна стала 37 членом РЄ, а 17 липня 1997 р. ратифікувала Конвенцію, яка зумовила появу деяких зобов’язань України перед європейською спільнотою.

Конвенція встановила єдиний механізм постійного і незалежного контролю у Європі, який забезпечує дотримання державами широкого спектру основних прав. Держави, що є сторонами Конвенції, зобов’язані забезпечувати кожному можливість користуватись правами і свободами, які захищає Європейська конвенція з прав людини.

Ратифікувавши Конвенцію, Україна визнала право кожного свого мешканця звернутися з позовом до Європейського Суду з прав людини, коли вичерпано всі внутрішні можливості. Заперечуючи законність національних судових рішень. Євросуд змушує переглянути чинне законодавство та практику його застосування. Сказане дає нам підстави бажати правозахисну систему, створену Конвенцією, наднаціональною.

Закріпивши в Конституції право кожного звернутися за захистом своїх прав та свобод до суду , Україна зробила крок до запровадження ефективної системи захисту прав людини. Чимало громадян України вже скористалися своїм правом на звернення до Євросуду

Водночас слід зазначити, що низький рівень обізнаності заявників з основоположними принципами діяльності суду, призводить до прийняття великої кількості рішень щодо визнання неприйнятними цих заяв.

З останні роки відзначається очевидне збільшення кількості звернень з різних країн, з 1986 р., кількість звернень до суду за один рік в середньому с більшою, ніж загальна кількість за весь попередній період. Аналогічна ситуація спостерігається і з кількістю судових рішень Значення кожного з прийнятих рішень важко переоцінити. Кожне з них суттєво вплинуло не лише на Європейське право захисту прав людини «, але й на національне законодавство Конвенції. Європейський суд з прав людини є одним з найважливіших європейських міжнародних органів, що формує стандарти в галузі прав людини. Проблема невиконання судових рішень в Україні породжує масові звернення до Євросуду. Найчастіше наші громадяни звертаються до Європейського суду з прав людини у зв’язку з невиконанням рішень національних судів, порушенням їхніх прав на належні умови гримання в тюремних установах і безперешкодне володіння своєю власністю, зокрема своїми заощадженнями.

Рішення Євросуду не виконуються в більшості випадків тому, що нашому правосуддю бракує правової культури, та терміново потрібно вносити зміни до законодавства. Наші суди зобов’язані застосовувати у своїй діяльності Конвенцію, а судді — знати її так само добре, як і Конституцію України та інші закони держави, орієнтуватися на рішення Суду і враховувати ці рішення з того чи іншого питання під час розгляду певної категорії справ.