Захисне озброєння Сіверсько-донецького населення в скіфський час

Робота присвячена комплексу захисного озброєння, знайденого під час розкопок сіверськодонецької локальної групи. Хронологічні рамки роботи складають початок п’ятого кінець четвертого ст.. до н.е.

В роботі дається характеристика історіографії проблеми. Джерельну базу дослідження складають поховальні комплекси скіфського часу, що мали різноманітні захисного озброєння.

Перший розділ роботи присвячений характеристиці поховальних комплексів. В кожному з 13 курганів були знайдені предмети захисного озброєння.

В другому розділі особливості поховальної обрядності з доспіхами. При цьому детально характеризуються особливості побудови і зміст могил в означених курганах, місцезнаходження предметів озброєння в порівняні з іншими знахідками.

Третій розділ присвячений безпосередньо військовим обладункам: пластичним доспіхам, бойовим поясам, поножам і шоломам. Описуються особливості їх побудови, порівнюються з більш відомими знахідками в степовій зоні.

Робиться висновок, що поширення захисного озброєння серед північно донецького населення скіфського часу не можна назвати масштабним але його використання місцевими воїнами було доволі стійка.