Забруднення повітряного басейну міста Первомайськ

Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в районному центрі м. ІІервомайськ і надалі залишається транспорт. Отже, метою моєї роботи було дослідження інтенсивності руху автомобільного транспортну по вулицях міста е забруднення повітряного басейну вихлопними шкідливими викидами.

Досягти своєї мети я вирішив через виконання наступних завдань: визначення завантаженості вулиць автотранспортом; здійснити оцінку руху транспорту на окремих вулицях; побудувати графіки завантаженості вулиць протягом доби та протягом року. скласти картосхему ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами на вулицях міста (чадним газом, оксидом Нітрогену, свинцем); показати вплив токсичних речовин на живі організми, визначити основні напрями покращення якості повітря в місті Первомайський.

Проаналізувавши зібрані дані, я виділив вулиці, по яких проїжджають менше 500 автомобілів, 500-1000 автомобілів, 1000-4000, 4000 і більше на добу. Найбільшу інтенсивність транспортних потоків можна виділиш по вулицях Космонавта Комарова, Леніна, Жовтнева, Маршала Гречко, Харківська, а також мосту через залізницю.

Також можна відмітити, що інтенсивність транспортних потоків збільшується у весняний і літній періоди, а саме у травні-червні, а потім у серпні-вересні, мінімум відповідно у лютому і листопаді. Максимум складає 360 тисяч автомобілів в літні місяці по вул. Харківська. Приблизно такі ж потоки по вулицях Космонавта Комарова та вул. Бугайченко.

Накопичення токсичних і вуглеводних речовин в місті призводить до синергетичного ефекту (ефект підсумовування дії шкідливих речовин). Не може стати причиною багатьох хронічних захворювань у мешканців міста: зниження імунітету, ураження ендокринної, дихальної системи, мозку.

Для вирішення екологічної проблеми забруднення повітряного басейну необхідно скласти програму діяльності, умовно назвемо її «Чисте повітря», яка б забезпечила ефективну діяльність в даному напрямі.

Після розробки програми слід створити екологічну інфраструктуру міста.

Своєю роботою я хочу довести, що створення безпечних умов проживання в містах різного розміру потрібне і економічно можливе вже зараз.