Юрисдикція адміністративного суду України

Судовий захист — один з найдієвіших способів захисту прав, свобод людини й громадянина.

В зв’язку з появою адміністративних судів, виникла нагальна потреба розмежування юрисдикцій адміністративних та загальних судів, з чітким визначенням категорій справ, які належать до їх підсудності.

Метою роботи є розкриття основних аспектів адміністративної юрисдикції, окреслення категорій справ, які розглядаються адміністративними судами, визначення критеріїв розмежування юрисдикцій та розкриття основних правил визначення підсудності.

Згідно ч.2 ст.124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Адміністративна юрисдикція — це публічно-правові відносини, у яких суд спроможний оціниш дії суб’єкта владних повноважень з точки зору їх правомірності, а також застосувати санкцію у випадку виявлення порушень. Для публічно-правового спору є характерним:

  • суб’єктивний склад — громадяни (фізичні особи) та організації або інші суб’єкти публічного управління, суб’єктивні права та інтереси яких порушені суб’єктами публічного управління, а з іншого боку — суб’єкти публічного управління;
  • підстави виникнення спору — діяння суб’єкта публічного управління або іншого суб’єкта, що здійснює владні управлінські функції, які містять склад порушення суб’єктивних публічних прав та інтересів громадян, організацій га інших суб’єктів публічного управління;
  • визначення меж повноважень адміністративного суду.

Компетенція — сукупність юридично встановлених повноважень, прав та обов’язків суду, закріплених за ним в законодавчому порядку для здійснення правосуддя.

Категорії справ, на які поширюється компетенція адміністративних судів — спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб’єктами владних повноважень з приводу

реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процес референдуму.

Головними проблемними питаннями в адміністративній юрисдикції та підсудності залишаються недосконалість понятійного апарату та невизначеність чітких критерії розмежування юрисдикцій.