Юридична відповідальність

Науково — пошукова робота присвячена дослідженню питання юридичної відповідальності у контексті вітчизняного законодавства і розкриває поняття, принципи, види і підстави юридичної відповідальності.

У даній роботі я намагався дослідити засоби охорони суспільного ладу й демократичного правопорядку, зокрема, зміст, функції і механізми реалізації юридичної відповідальності, її виховний вплив на людей.

Матеріали дослідження ґрунтуються на фактичних джерелах з юриспруденції, на положеннях законодавства України, які стосуються питання юридичної відповідальності.

Моя робота містить проблемне питання щодо права користування послугами адвоката на різних етапах кримінального провадження, яке в чинній Конституції України носить дещо декларативний характер і, на мою думку, потребує доопрацювання. Адже чіткого механізму реалізації права на захист немає. Я вважаю, що право на захист повинне вступати в дію вже з моменту затримання, а не з моменту висунення обвинувачення.

Правова парадигма передбачає обґрунтування необхідності покарань інтересами розвитку людства як роду і людини як родової істоти. Для неї покарання не є відплатою злом за зло, а відновленням порушеної справедливості. Покарання тільки за формою нагадує зло, але по суті воно не є таким, бо несе в собі інший ціннісний заряд, протилежні завдання і цілі.