Юридична відповідальність батьків за невиконання обов’язків з утримання, виховання і розвитку дитини

—  роботі аналізується питання юридичної відповідальність батьків за невиконання обов’язків з утримання виховання і розвитку дитини, для цього визначений правовий статус батьків і дітей, який складається з а) прав і свобод; б) обов’язків і відповідальності за їх невиконання чи порушення, в) гарантій забезпечення прав і свобод.

— Правові акти міжнародного і національного рівнів з захисту прав дітей містять достатню кількість прав і батьківських обов’язків, які повинні забезпечувати щасливе дитинство.

— Світові держави, зокрема Україна, взяли на себе зобов’язання сприяти праву дітей на фізичний, психологічний, духовний і культурний розвиток як пріоритетному напряму національних і глобальних дій.

Незважаючи на існування системи актів національного законодавства з питань захисту неповнолітніх, комплексу актів міжнародного права, а також активної діяльності державних органів, залишається невирішеним цілий ряд проблем, пов’язаних з достатнім рівнем житія десятків тисяч дітей, їх вихованням, навчанням, використанням інших соціальних благ.

  • Правова відповідальність батьків виникає тоді, коли є юридична підстава (права дітей і обов’язки батьків, види покарань за невиконання правових розпоряджень) та фактична підстава (сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак порушення батьками прав дитини).

Систематично і злісно порушуючи права дитини, створюючи обставини, що загрожують безпеці, життю і здоров’ю дитини, батьки своїми протиправними діями (бездіяльністю) наносять матеріальну, моральну та фізичну шкоду дитині.

— Протиправна поведінка батьків (дії, бездіяльність) є головною підставою дія виникнення юридичної відповідальності.

— Умовою юридичної відповідальності батьків є наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою батьків і фактичною шкодою, яка завдана такою поведінкою дитині.

— Юридична відповідальність батьків за протиправну поведінку щодо власних дітей неможлива без наявності вини у формі умислу або необережності.

— При наявності підстав до батьків — правопорушників застосовується правова санкція.

— це настання для батьків (одного або обох) невигідних правових наслідків у вигляді позбавлення чи обмеження особистих немайнових або майнових прав та у формі додаткові обтяжень, встановлених законом за недотримання його приписів. Це передбачений санкцій норми закону захід виливу на батьків за невиконання обов’язків чи за наявності інших передбачених законом, підстав.

— Законодавство України передбачає цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність батьків, але відсутня сімейно — правова відповідальність. Аналізуючи протиправні дії (бездіяльність) батьків, автор робить висновок, що у багатьох випадках достатньо використовувати лише міри впливу на батьків, треба залучати батьків до — спільних робіт або інших видів покарання, що буде формою покарання за протиправні дії, також попереджувальним заходом для інших батьків.

Треба використовувати досвід передових країн світу, де передбачені набагато суворіш, ніж в Україні, санкції за порушення прав дитини.