Взаємозв’язок морального та правового виховання учнів. Мораль, правосвідомість, правова культура

  1. Мораль, правосвідомість, правова культура
  2. Мета роботи: Вивчення взаємодії права й моралі в соціальному регулюванні й розкриття взаємодії зазначених регуляторів.
  3. При виконанні роботи використовувалася різна література, в якій були відображені деякі аспекти даної теми.
  4. РОЗДІЛ 1. У розділі дається стисла характеристика роботи, шляхи досягнення її мети, актуальність теми взаємодії права і моралі.
  5. РОЗДІЛ 2. Вивчення теоретичних понять: мораль, правосвідомість, правова культура; розкриття характеру норм моралі і права, їх єдності. Взаємодія права й моралі в Регулюванні суспільних відносин.
  6. РОЗДІЛ 3. Моральне і правове виховання, вплив колективу та формування суспільної думки, дотримання учнями моральних норм. У цьому розділі наведені методи, м допомогою яких можна підвищити ефективність морально-правового виховання учнів. До них належать проведення анкетувань, моральних дилем та диспутів.
  7. РОЗДІЛ 4. Розглянемо питання про роль і місце правової освіти у системі громадянського виховання учнів.
  8. ВИСНОВОК. Аналізуючи взаємовідносини моралі і права, можна дійти висновку, Що виконання правових норм та їх ефективність в значній мірі зумовлюються тим, Наскільки вони відповідають вимогам моралі. Отже, право та мораль є невід’ємними складовими правової культури і суспільної культури в цілому і відіграють дуже важливу роль у навчанні, вихованні й розвитку учнів, становленні їх внутрішнього світу, формуванні суспільної думки.