Вулиці міста Чугуєва розповідають

Вулиці кожного міста здатні повідати безліч цікавою. Кожна географічна назва – це «візитна картка» міста, вулиці, будь-якого іншого об’єкту. Без таких орієнтирів суспільство обійтися не може, не кажучи вже про їх необхідність для роботи транспорту, пошти, телеграфу, служби здоров’я, адміністративних органів.

Триста сімдесят років існує Чугуїв Чимало змінилося поколінь за ці роки, і кожне з них внесло свою частку праці в його розвиток. Мінявся вигляд міста, зникали старі і виникали нові площі, вулиці і провулки.

Запропонована робота розповідає, як відбувалося найменування і перейменування вулиць нашого міста, з чим це було пов’язано, чиї імена воші носять і нарешті, чи збереглися історичні назви на карті Чугуєва.

В дослідженні, спираючись на аналіз джерел та літератури, розглянуто історичні і суспільно-політичні умови еволюції міської топонімії Чугуєва На основі широкого кола джерел досліджено всі назви вулиць міста, включаючи й ті, що у силу тих або інших причин вийшли з побуту. Простежено мотиви номінацій і перейменувань із І пол..19 ст. до сьогодення Виявлено загальні закономірності і регіональні особливості. Дослідження охоплює значний період близько двох сторіч і розглядає події з урахуванням політичного, етнографічного та економічного контексту

Актуальність роботи особливо зростає в епоху корінної переоцінки поглядів та ідеологій. Українському народу, що зробив свій історичний вибір на створення суверенної, демократичної держави, потрібно не тільки переосмислити своє історичне минуле, але й напрацювати новий підхід до того, що є багатством країни, її історичною пам’яткою, священною спадщиною — усе те, що повинно зберігатися і передаватися від покоління до покоління. Саме тому останнім часом тема найменувань вулиць отримала виняткову гостроту у всій країні Різко зріс інтерес людей до своєї «малої батьківщини», до місця свого проживання В містах це виявляється, перш за все, в прагненні пізнати походження назв вулиць, провулків і площ.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (78 позицій), що віддзеркалює джерельну базу дослідження; додатків, які складаються з документів та довідкового матеріалу, таблиць та ілюстративного матеріалу. В першому розділі «Історіографія і джерела» розглядається стан вивчення теми в літературі та проводиться аналіз існуючих архівних матеріалів. Другий розділ «Теоретичний аспект дослідження» розкриває такі поняття. як топоніміка, урбанонімк та годоніми. дослідження яких в Чугуєві є основною метою нашої роботи. В цьому ж розділі розглянута топоніміка в законодавстві України. І нарешті третій розділ «Практичний аспект дослідження» присвячений детальному опису ходу дослідження. В ньому встановлені основні етапи найменування га перейменування вулиць нашого міста, виявлена класифікація годонімів м.Чугуєва та складені короткі біографії видатних людей, прізвищами яких названі вулиці Чугуєва.

Наукова новизна отриманих у роботі результатів полягає в тому, що в ній уперше комплексно досліджувався весь масив назв вулиць нашого міста з 1837 року по даний час. Практичним результатом роботи стала таблиця, в якій зведені всі дані про зміни назв з посиланнями на архівні джерела.

В 2006 р. при Чугуївській міській раді була створена топонімічна комісія, яка вирішує питання, пов’язані з перейменуваннями вулиць та провулків міста. Маємо надію, що зібраний нами матеріал стане в пригоді в роботі цієї комісії та допоможе справі збереження пам’яті про історичне минуле нашого славетного міста, людей, які внесли значний особистий внесок в його історію.