Вплив змін клімату на здоров’я людини

Робота присвячена оцінці змін клімату в умовах Золочівського району Харківської області та вплив цих змін на здоров’я населення. Встановлено збільшення імовірності порушень у роботі серцево-судинної системи, інфекційних захворювань, а також зміни якості питної води в умовах змін клімату.

Сучасні по годні умови мають досить виражену тенденцію до змін, які проявляються у підвищенні середньорічної температури (приблизно на 0,6° С в наших широтах), підвищенні температури в зимові місяці, більш різких змінах погодних умов, збільшенні ймовірності аномальних явищ: сильних вітрів, тривалих посух й інтенсивних опадів та таке інше. Більшість європейських вчених вважають, що такі зміни пов’язані з антропогенним збільшенням в атмосфері кількості парникових газів: вуглекислого, оксидів нітрогену, метану. І хоча є багато противників ціп гіпотези, зрозуміло головне: подальше зростання таких показників може внести суттєві зміни у функціонування організму і у стан світової цивілізації в цілому.

До головних економічних параметрів, що пов’язані з кліматичними умовами, можна віднести зміщення природних зон, а отже, і сільськогосподарської спеціалізації країн і регіонів. Другим тривожним наслідком може бути вимушена міграція з місцевостей, розміщених низько над рівнем моря (25 — 50 см).

Ці явища можна розглядати як психологічні передумови погіршення самопочуття населення. А як найбільш значущий фактор, що впливає на здоров’я людей в умовах кліматичних змін, варто вважати різкі зміни погодних умов.

Організм людини має досить досконалий механізм терморегуляції. Він реалізується і через зміни кількості теплоти, що виділяється поверхнею тіла у простір, і корекцією швидкості обміну речовин, виконанням фізичної роботи, рухом та інше. Більшість них механізмів регулюється роботою вегетативної нервової системи та в умовах несталої роботи організму, наявності хронічних захворювань, відповідь організму може відбуватись неадекватно і з запізненням. Посилюється їх прояв в умовах різких короткочасних змін погодних умов, перш за все атмосферного тиску, температури повітря, підсиленої вологістю і силою вітру.

За даними Золочівської ЦРЛ, різке підвищення атмосферного тиску з встановленням влітку жаркої антициклонної погоди спричинює збільшення звернень громадян із симптомами головного болю, гіпертонічними кризами, хронічною серцевою недостатністю. В умовах циклональної погоди з пониженням атмосферного тиску більше страждають хворі на гіпотонію, вегето-судинні порушення. Це супроводжуємося слабкістю, запамороченням, гіпоксією, можлива навіть втрата свідомості.

Оскільки для населення України характерний високий рівень хронічних захворювань і навіть вроджених зад кровообігу і серцево-судинної системи, то ці прояви можемо розглядати як досить суттєвий чинник погіршення самопочуття, і в цілому, виснаження пристосувальних реакцій організму, як наслідок, зменшення тривалості життя.

Також до негативних проявів впливу кліматичних змін на здоров’я можна віднести появу екзотичних інфекційних і вірусних захворювань, що раніше не фіксуватись на теренах України.

В умовах підвищення температур та нестійкого водозабезпечення збільшується увага до якості питної води. Аналіз даних по Золочівському району Харківської області показує що водопостачання відбувається з артезіанських свердловин, вода в яких не відповідає вимогам за показником твердості. Надмірний вміст у воді іонів Са»+ і М& » є доведеним фактором що провокує нирко — кам’яну хворобу. При збільшеному споживанні води в жарку погоду проблеми лише посилюються Для децентралізованих джерел постачання характерний як високий рівень жорсткості (з перевищенням норм до 3 раз), так і центра ті нітратів та бактеріального забруднення. Все це вимагає значної уваги органів місцевої влади до водопостачання, організації постачання більш якісної питної води, очищення комунально-побутових і виробничих стічних вод в межах район), оскільки вони утрапляють у р. Уди.

Аналіз сучасних тенденцій у стані здоров’я населення Золочівського району дає всі підстави для посилення інформування населення про можливі по годні зміни та спосіб життя і поведінку в таких умовах. При організації роботи швидкої медичної допомоги також необхідно врахувати характер і періодичність змін у здоров’ї за різних погодних умов. Необхідно звернути увагу на посилення біологічних чинників погіршення здоров’я (рослинні алергени, інфекційні та вірусні захворювання тощо).

Увага до факторів, що впливають на здоров’я, небайдужість людей до власного самопочуття, інформування населення про можливі погодні зміни і все, що з ними пов’язане, це той шлях, який допоможе підтримати людину у її прагненні якомога довше підгримувати фізичне й психічне здоров’я, залишатись корисним членом суспільства.