Вплив соціально-економічних відносин на формування та розвиток сімейних стосунків на Харківщині

Український народ тільки недавно став самостійним творцем своєї нової історії та майбутнього. Багатство витоків і досягнень минулого яскраво свідчать про багатогранність і невичерпність народної душі. Однак питання про запровадження кращих традицій та своєрідної колоритної спадщини у сьогодення залишається досі відкритим.

На жаль, модернізація економіки, соціальної і правової сфер поставлені у наш час на Щабель вище, ніж розвиток особистості. Одну з загроз XXI століття ми вбачаємо у неоціненні Духовності людини, у забутті високих норм моралі нашого народу, його культури і традиційних сімейних цінностей. Соціально-економічні зміни, які сталися після проведення реформи 1861 року, вплинули на формування та розвиток української сім’ї.

Сімейні стосунки завжди залежали від національних особливостей народу. У кожній Родині як велике свято відзначалось народження дитини та створення сім’ї. Українська молодь виховувалась на християнських засадах і народній моралі, на повазі до старших та патріархальному авторитеті в сім’ї. Духовний розвиток, відродження історичних традицій, обрядів і звичаїв українського народу нерозривно пов’язані із змінами соціально — економічних відносин.