Внутрішній імідж Україні та фактори його формування

Розвиток будь-якої держави неможливо відокремити від глобального світового простору. Накопичений у інших країнах світу досвід державного розвитку незаперечно свідчить про те. що в сучасних умовах рішення важливих державних завдань окремо взятою країною повинен здійснюватися при всебічному розгляду глобальних міжнародних тенденцій. Формування позитиву в соціально-психологічному сприйнятті України світовою громадськістю здобуває все більше значення в умовах глобалізації, позитивне сприйняття країни у світі с запорукою успіху глобальних політичних, соціальних і економічних змін, якими, по суті, є реформи, проведені в Україні як у частині світового простору.

Сьогодні питання іміджу України є не лише політичним питанням. Це питання національної безпеки, питання економічного розвитку, питання здійснення демократичних перетворень. Від того, яким с імідж країни, залежить і залучення до неї іноземних інвестицій, і вихід українських товарів, технологій та послуг на світовий ринок, і взагалі ставлення до нашої держави та її громадян Міжнародний авторитет держави залежить не тільки від зовнішньої політики. На нашу думку, імідж держави у світі, насамперед, визначається тим. як держава дбає про своїх громадян, як почуваються її мешканці, тобто, який внутрішній імідж має держава.

Тенденція новизни у дослідженні полягає у тому, що внутрішній імідж України раніше окремо не досліджувався. Дослідження, які проводилися з цього питання стосувалися порівнянню змін іміджі Росії та України в уявленнях українських студентів, яке проводилося кафедрою практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка за допомогою методів контент-аналізу та бесіди у 2004 та 2005 роках після «помаранчевої революції», коли на греблі революційних подій імідж України, як демократичної держави, поширився та значно покращився.

Актуальність дослідження є у тому, що у дослідженні виділено основні елементи структури внутрішнього іміджу та фактори, що впливають на його формування. За рахунок реалізації пілотного проекту досліджено відношення респондентів до основних елементів структури внутрішнього іміджу України, тобто можна вважати що досліджено тенденції розвитку та зміни внутрішнього іміджу України на найближчий час, досліджено об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на формування іміджу України у її громадян проаналізовані нереалізовані чинники формування позитивного іміджу України.

За результатами дослідження можна вважати, що на цей час питанню формування внутрішнього іміджу України не приділяється увага. Про це свідчать наступні результати дослідження: серед молоді немає чіткого уявлення про сучасну політичну орієнтацію держави, тише чверть респондентів схильні у тому або іншому ступені вважати Україну демократичною державою. Більше половини опитаних не впевнені в тім, що зміна влади в Україні відбувається в результаті вільних і чесних виборів а негативне сприйняття виборів завдає шкоди політичному іміджу України, негативним компонентом іміджу нинішньої влади є її значна закритість від суспільства.

Більшість респондентів вважають Україну державою зі слабким економічним розвитком, в її близьке економічно розвинуте майбутнє респонденти вірять, щоправда, зі стриманим оптимізмом. За більш ніж десять років незалежності України імідж її збройних сил г негативним, респонденти, в цілому, не мають чіткого розуміння стратегії українського керівництва відносно західних країн.

В українській суспільній свідомості також немає ясного розуміння того, яку саме політику проводить держава відносно ЗМІ. Для формування позитивного внутрішнього іміджу країни особливо важливо врахувати вплив телебачення на світогляд громадян. У пересічного громадянина телевізійні новини, преса формують імідж держави, у якій постійно відбуваються лиха вбивства, корупція, порушення закону, безладу владі та таке інше.

Ще одним результатом дослідження сів висновок про те, що умовно-статистичні фактори, які-б змогли створити усі передумови для формування позитивного іміджу у громадян не використовуються ЗМІ, відсутність у громадян необхідної інформації, яка-б сприяла формуванню позитивного відношення до своєї країни підтверджена не тільки матеріалами цього дослідження. Існуючий негативний імідж України та слабка поінформованість аудиторії про наші можливості, про потенціал країни справляє негативний вплив на розвиток співпраці західних країн з нашою державою, передусім у інвестиційній галузі.

Одним з найнадійніших шляхів поліпшення іміджу України є прискорення демократичних процесів та здійснення ринкових реформ всередині країни, вирішення соціально-економічних проблем українців, неухильне дотримання і захист прав людини, створення привабливого інвестиційного клімату. Водночас, вже на сучасному етапі можливо здійснити низку кроків на державному рівні, які сприятимуть покрашенню нашого іміджу , а отже більш прихильному ставленню до нашої держави з боку світового співтовариства, її громадян, розвинених країн, які здатні надавати нам різнобічну підтримку. Серед практичних заходів першочерговими є прийняття загальної стратегії інформаційної політики держави на коротку та довготермінову перспективу, спрямовану на розробку та просування позитивного іміджу України у світовий та внутрішній інформаційний простір, а також створення централізованого державного органу , відповідального за імідж країни.