Військова — політична діяльність ОУН-УПА (1941 — 1944 рр.)

Тема даної роботи — військова — політична діяльність ОУН — УІІА у 1941 — 1945 рр. Мета написання ціп роботи — глибше дослідити військова — політичний шлях організації, об’єктивно оцінити її роль та значення в історії України для відновлення історичної справедливості.

Актуальність геми визначається необхідністю розкритті та ліквідації «білих плям» в історії України в процесі формування національно — культурної свідомості українців в умовах становлення незалежної суверенної держави.

На сьогодні існує багато монографій і статей з історії радянського партизанського і українського національно — визвольного руху. Дана робота на своєму початку містить огляд опрацьованих матеріалів.

Проблемність теми визначається ситуацією, яка існує в суспільстві щодо оцінки діяльності ОУН — УГТА та загострилася після прийняття Верховною радою України закону «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» та пропозиції президента урівняти в правах усіх учасників Великої Вітчизняної війни, у тому числі вояків УПА і членів ОУН.

Перший розділ роботи присвячений діяльності ОУН на початку Великої Вітчизняної війни (1941р.). де на основі документально засвідчених матеріалів без упереджень показано дії цієї організації. її мету і шляхи її здійснення.

Висновок; напередодні і під час вторгнення Німеччини у Радянський Союз ОУН С.Бендери поводилася як самостійна військово-політична сила. Ігноруючи неувагу до свої вимог з боку Німеччини, вона втілювала їх у життя з власної ініціативи.

Уже в перші дні німецької окупації України конфлікт між інтересами ОУН вийшов на перший план.

Проголошення Української держави призвело до арешту С. Бандери і його прибічників, багатьох членів похідних груп ОУН-В Починається новий етап і боротьбі ОУН проти окупантів.

Другий розділ розкриває процес формування збройних сил і вироблення нової стратегії і тактики (1942 — 1943рр.). Вивчені матеріали доводять, що ОУН-Б прийняти рішення продовжити об’єднання усіх військових і політичних сил по всій Україні вона скерована всю свою діяльність на досягнення повної незалежності української політики використання усіх можливостей, що могли призвести до створення Української держави і нормування спільного фронту.

Метою свого існування на першому етапі УПА вважала ведення пропаганди та пояснення, підготовку широких народних мас до активної боротьби, збір та зберігання зброї і навчання нових кадрів та їх військову підготовку, кінцевою; очищення території України від окупантів та встановлення Української самостійної соборної держави, де УПА повинна стати регулярною армією.

Подальше дослідження практичних політичних і воєнних дій УПА покатує, що УПА таки проводила військові операції проти окупантів Але прослідковується неузгодженість дій між окремими підрозділами.

Третій розділ розкриває роль ОУН — УІІА в розі органні громадянської війни в тилу червоної армії (1944 р. ОУН — УПА, проголосивши радянську владу гак само окупантом, організувала масовий опір населення радянській владі. Дії ж каральних органів в цілому загострювали ситуацію, оскільки більшість населення все — таки позитивно ставилась до визволителів від німецька — фашистських загарбників.

З усього цього видно, що в історії військова політичної діяльності ОУН-УПА (1941- 1944 рр.) багато світла і багато тіні.

Створеної УПА як військової сили українського революційного руху і УГВР як єдиного політичного центру виявило здібність українського народу до державотворчої праці навіть за вкрай несприятливих обставин. Це підтверджує хоча б такий факт, що УПА, не маючи допомоги ззовні, але опираючись на українського селянина, робітника, інтелігента, виросла в потужну силу, з якою мусили рахуватися Німеччина і Радянський Союз.

Повстанський рух, очолений ОУН, що увійшов в історію, мав народний характер. Він ставив благородну мету державотворення українського народу, що віками визрівала в його душі та свідомості. Шляхом мобілізації а також завдяки антинімецьким. анти польським антирадянським га в першу чергу самостійницьким гаслам керівництву вдалося залучити до УПА і підпілля ОУН соті тисяч чоловік, які не ні мужню, нерідко жорстоку боротьбу.