Вивчення історичних подій 20-що років, що призвели до голодомору в Україні

Актуальність теми — сімдесят п’ять років тому, жертвами штучного голоду стали мільйони українців, але через тоталітарний режим радянського «комунізму», понад півстоліття ці трагічні події перебували поза увагою істориків. Правда про голод 1933 року, якою б вона не була, потрібна не лише тим, хто пережив його, а й молодому поколінню, для того, щоб подібне людино знищення ніколи не повторилося, сторінки страшного минулого треба знати.

Мета роботи — довести, що голодомор 1932 — 1933 рр. був геноцидом, цілеспрямованою політикою радянського уряду щодо українського заможного селянства.

Завдання роботи — вивчення подій 1932- 1933 років в Україні.

Харківщині, Полтавщині безпосередньо Карлівського району.

Предметом дослідження — стали історичні праці, збірники документів, спогади очевидців, матеріали Карлівського районного та Полтавського обласного архівів, матеріали Інтернет-сайту.

Робота складається із вступу де розкривається мета, завдання, актуальність теми, подається історіографія; частини І — Трагедія 1932 — 1933 року — наслідок цілеспрямованої політики більшовиків, в якій визначаються причини голодомору та докази того, що, не був геноцид; в частині II — Демографічні втрати населення, показано до яких страшних наслідків призвела політика більшовиків; із висновків, списку використаних джерел та літератури та додатків — спогадів очевидців.

Отримані результати цього дослідження можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях, у навчальній , виховній роботі в школі.