Вивчення гідрологічних умов річки Жихорец

Річка — це одно з головних джерел формування запасів підземних вод на території Харківщини. Для Харкова вода є великою цінністю і одночасно великим підтоплювачем та руйнівником. На просторах, що займають міста, різко змінюються природні умови, що обумовлюють існування підземних вод, а зміна залягання ґрунтових вод призводить до розвитку шкідливих процесів — ґрунтових зсувів, карсту, руйнуванню будівель та споруд, з’явлення плавунів, ерозії поверхні і т.д. Вода є основним показником екологічного стану природи загалом, але, на жаль, екологи стежать в основному за великими річками, тому мстою моєї роботи є вивчення впливу людини на річку Жихорець. На її прикладі можливо визначити вплив господарської діяльності на поверхневі та підземні води , їх якості та зміни гідрологічного режиму.

В ході польових робіт з дослідження гідрологічних умов було визначено:

1) назва ріки;

2) спостереження за рівнем води;

3) ширина й глибина ріки для наступного обчислення площі поперечного переріза;

4) характер донних відкладень;

5) складання опису річкового русла;

6) вимір швидкостей течії й обчислення втрати води;

7) температура води і Ті прозорості,

8) обстеження заплави, річкової долини й місцевості, що прилягає до долини,

9) збір відомостей про гідрологічний режим ріки й господарське використання її стоку;

10) визначення деяких гідрохімічних характеристик й оцінка екологічної обстановки в районі ріки.

Своєю роботою я хотіла звернути увагу на зміну режиму ріки Жихорець, яка викликана діяльністю людини, проблема забруднення є майже в кожній річці Харківщини. Непродумане використання водних ресурсів і прилеглих земельних ділянок викликало їх виснаження (а подекуди й зникнення), обміління та забруднення. Зарегульованість стоку викликає засмічення уламчастим матеріалом боків русла, що в свою чергу викликає зміну русла. При дослідженні р. Жихорець були знайдені водоспади які утворені бетонними плитами. Також є антропогенний вплив на сезонні зміни рівня води. Льодові затори тепер майже відсутні завдяки теплим каналізаційним водам, а зимова межень завдяки тому ж самому фактору тепер зовсім не можливий. Подібне дослідження показує, що не тільки промислова індустрія, але й побутові відходи впливають на якість вод малих рік Харківщини.

З метою визначення якості води були проведені дослідження одного з джерел, що живлять р.Жихорец.

В наступному році я планую продовжити вивчення гідрологічних особливостей річки, визначення типу донних відкладень, причин мандрування її русла а також провести спостереження ще за двома джерелами з яких беруть воду мешканці прилеглих районів.