Вивчення феномену молодіжної субкультури на прикладі субкультури готів

Вивчення феномену молодіжної субкультури, на мою думку, є надзвичайно актуальним на сучасному етані, так як молодіжна субкультура с невід’ємною і досить вагомою часткою загальнолюдської культури. Більше того, на думку багатьох вчених, вона с ніби віддзеркаленням процесів, які відбуваються в культурному житті суспільства. Різні сфери молодіжної субкультури досліджують такі науки, як соціологія, культурологія, філософія, психологія, педагогіка, політологія тощо. Більшість з них в своїх дослідженнях приділяють увагу головним чином типології і класифікації молодіжних об’єднань, а не поглибленому їх аналізу. Крім того, тема, яку я обрала є цікавою особисто для мене, так як я сама с прихильницею гак званої субкультури готів.

В зв’язку з цим, метою даної наукової роботи є дослідження феномену молодіжної субкультури на прикладі субкультури готів, як найбільш поширеної в сучасному молодіжному середовищ.

В процесі огляду та аналізу літератури, яка стосується даної теми, ми спробували розкрити поняття «молодіжної субкультури», а також вивчили та описали характерні особливості субкультури готів, а саме походження, символіку, світогляд.

Також було проведене соціологічне дослідження стосовно ступеню обізнаності людей різних вікових груп з субкультурою готів. Опитування проводилося в усній формі в вересні 2008 року в ХЗОЇІІІІ-Ш ступенів № 69.

Було опитано 29 педагогічних працівників та 100 учнів 9-І 1 класів Практичним психологом на батьківських зборах було опитано 150 батьків учнів 5-11 класів.

По закінченні опитування був зроблений кількісний та якісний аналіз отриманих результатів.

  1. Результати опутування вчителів:

14 % респондентів знають, хто такі готи і можуть назвати характерні особливості даної субкультури,

20,5 % респондентів віднесли поняття «готи» до готичної культури,

65,5 % респондентів не знають про існування даної субкультури.

2 Результати опитування учнів:

17 % респондентів знають, хто такі готи і можуть назвати характерні особливості даної субкультури;

54 % респондентів асоціюють готів з людьми, які носять чорний одяг і слухають депресивну музику;

26 % респондентів не знають про існування даної субкультури

  1. Результати опитування батьків:

8 % респондентів знають, хто такі готи І можуть назвати характерні особливості даної субкультури,

92 % респондентів не знають про існування даної субкультури.

Результати опитування показати, що найбільше обізнані з субкультурою готів учні 9- 11 класів. Деякі з опитаних віднесли себе до прихильників даної субкультури. Серед тих, хто знає, хто такі готи, майже 80 % відносяться до них негативно.