Використання земельних ресурсів с. Довгеньке в процесі сівозміни сільськогосподарських культур

Тема даної роботи була обрана мною в зв’язку з тими змінами, які сталися в сільському господарстві. Не стало колгоспів, майже всі землі перейшли до приватних підприємств. І це призвело до багатьох порушень щодо користування земельними площами.

Якщо подивитись на карту за 1959 рік то земельні площі були в відомстві колгоспу ім. Жданова. З точки зору агротехніки сівозміни використовувалися раціонально. Були парові землі, що складали 10% від загальної площі орних земель і стільки ж відводилось під цукровий буряк. Решта земель приблизно порівну використовувалась під озиму пшеницю і кормові культури (люцерна, горох, кукурудза, ячмінь, овес). Щоб нормально йшов розвиток рослин ефективно вносились органічні добрива (в основному перегній), тому що в господарстві було значне поголів’я великої рогатої худоби (близько 3000 голів). Крім органічних вносились також і мінеральні добрива (азотні, калійні та фосфатні)

Дивлячись на сьогоднішній розвиток сільського господарства, коли у нас існують СТОВ «Злагода» і ПСП «Караван — І» Земельні площі поділені слідкуючим чином: СТОВ «Злагода» — 2300 га, ПСП «Караван» — 700га.

На землях які належать ПСП «Караван — І» сівозміна слідуюча: озима пшениця, ячмінь, цукровий буряк, соняшник, гречка і пари. СТОВ «Злагода» свої землі використовує нераціонально, тому, що культивує всього три культури: соняшник, озиму пшеницю та гречку. Особливо слід відзначній, що значні площі соняшнику(71,4%) призводить до надмірного виснаження грушу (через біологічні властивості його кореневої системи).

ПСП «Караван» свої землі використовує більш раціонально, це видно з кількості культур, які задіяні у сівозміні та пропорційності посівних площ між ними.

Агротехніка сільськогосподарських культур покращилась в зв’язку 3 впровадженням сучасних інтенсивних технологій, безвідвальною обробкою фунту 13 внесенням гербіцидів.

За період існування цих підприємств спостерігалося порушення структури сівозмін. Особливо це стосується СТОВ «Злагода» тому, що їм належить більша частина орних земель.

Не ефективно використовуються, в основному мінеральні добрива і то без комплексного використання. Цьому заважає перш за все недостатня матеріальна забезпеченість, немає коштів на закупівлю необхідних мінеральних добрив, а органічні добрива відсутні повністю через те, що немає тваринницької галузі.

Мої пропозиції: щоб підняти рівень сільського господарства, в даному випадку використання земельних площ, необхідно забезпечити ці сільськогосподарські підприємства технікою, сортовим насінням, слід відновити тваринництво, одержувати органічні добріша, які більш корисні з точки зору екології. Щоб площі не порушувались, земля не виснажувалась, треба давати молоді робочі місця, село не вимирала, і землею користувались тільки люди, які на ній виросли, а не люди, які  не знають землю і не люблять її.