Виконавча влада в країнах континентальної Європі (на прикладі Франції та Німеччини)

На сучасному етапі державотворення, в Україні розгортаються масштабні реформи всіх сфер державного та суспільного життя. Сфера державного будівництва в зазначеному плані є однією з пріоритетних. Яскравим індикатором цього є чисельні перетворення, які відбуваються на вищому державному рівні з метою оптимізації правового статусу найвищих органів державної влади, в тому числі й органів виконавчої влади.

Проте, результати реформ у секторі державної виконавчої влади не завжди задовольняють потреби суспільства та, інколи, призводять до відкритого невдоволення громадськості отриманими результатами. Такий стан справ змушує спеціалістів черговий раз переглядати раніш впроваджені новації та шукати нових, більш раціональних моделей реформування системи органів виконавчої влади. Успішною запорукою цього є належним чином систематизовані та опрацьовані інформаційні дані про органи виконавчої влади найбільш розвинених та впливових в світі держав, зокрема Франції та Німеччини. Саме тому є актуальними звернутися до дослідження системи органів виконавчої влади в цих країнах. Для того щоб створити стабільну систему органів виконавчої влади, треба спиратися на правову систему країн Західної Європи, зокрема на ті аспекти, які вже перевірені та довели свою потрібність у дії.

Отже, нашій країні потрібне швидке реформування всієї системи державних органів, а особливо органів виконавчої влади, для того щоб вийти на один рівень з країнами Європи