Видання збірника рішень та ухвал КСУ за певною тематикою

Створення та управління, яке підтримувало б зв’язки з відповідними підрозділами Європейських Конституційних судів та судів СНД.

Також  було б логічним, враховуючи Ст. 5 Конституції України, закріпиш за КСУ визначення конституційності результатів виборів Президента України та народних депутатів України.

В результаті автор дійшов до висновків, що КСУ с необхідним для сучасної Укр. держави ,для нашого суспільства. Конституційне правосуддя ,як форма конституційного контролю є справжнім гарантом додержання та верховенства КУ як Основного закону України, захищає конституційний лад держави , та конституційні п. і с. л. і г.

До його компетенції належить вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) актів органів державної влади, офіційне тлумачення Конституції України та законів України. КСУ дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість, та зверненням Верховної Ради України КСУ дас висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Тобто, ефективна діяльність Конституційного Суду України мас дуже важливе значення для забезпечення принципу верховенства права в Україні. Перебіг подій довів, що КСУ дуже важливий для збереження злагоди між гілками влади в Україні, та злагоди у суспільстві.

За період існування КСУ з 1997 року цей орган зробив багато корисного у справі захисту п. і с. л. і г. (Напр.. справа про гарантування захисту прав і свобод у судовому порядку ; справа про прописку ; справа про конституційне право л. і г. на інформацію, законопроект про соціальний захист у старості)

КСУ е єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні і є гарантом додержання прав людини та основних свобод усіма органами влади та верховенства права.

Це визначає надзвичайну важливість цього інституту в демократичних країнах. Конституційна юстиція-це міцна опора демократії.

Тому це буде свідчити про дійсний демократичний характер нашої держави і про те, що дійсно головним обов’язком нашої держави г утвердження прав і свобод людини, як це зазначено у ст. 5 Конституції України.