Вибори народних депутатів України

Зміни політичного та економічного устрою України, її новий статус як самостійної держави диктує відповідні зміни в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі й з питань удосконалення вітчизняного законодавства і приведення його у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами прав людини Особливо це стосується сфери гарантій та охорони особистих прав людини і громадянина, і, зокрема, права людини на вибори. На теперішній час інститут виборів існує у будь-якому демократичному суспільстві і відіграє важливу роль у політичному житті держави.

Вибори є способом формування органів державної влади, органу місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їх посадової особи шляхом голосування уповноважених на те осіб і визначення результатів такого голосування встановленою більшістю голосів цих осіб за умови, коли на здобуття кожного мандата мають право балотуватися два і більше кандидатів Вимога альтернативності мас важливе значення — оскільки не лише визначає демократичний характер виборів, а й дозволяє відокремив вибори від призначення на посаду, яке здійснюється колегіальним органом. Конституційно-правовий інститут виборів — це сукупність норм цієї галузі, які регулюють процес обрання кандидатів у представницькі органи і на виборні посади.

На нашу думку, виконання завдань виборчого процесу надасть можливість забезпечити законність проведення виборів, їх легітимність; підвищити рівень довіри громадян України щодо результатів виборів та запобігти застосуванню «брудних» технологій у виборчому процесі, бо порушення виборчого законодавства не лише спотворює волю громадян, а й підриває їх довіру до органів державної влади.