Виборча система в Україні: проблеми і перспективи

Вибір мною цієї теми невипадковий, так як державотворчий процес в Україні продовжується та зачіпає всі сфери суспільного життя. Сучасний політичний стан України можна охарактеризувати головним чином правовим с залежності та становленням демократичної державності. Нагальною проблемою українською народу є побудова демократичної, правової, соціальної держави з  діючим парламентом, професійним, висококваліфікованим, сильними судовими органами. Саме зараз для України одним з головні питання про виборчу систему, ми повинні зупинитися на одній з виборчих систем, що практикуються в нашій країні, не вплив суспільства.

Метою моєї роботи є: ознайомлення з основними видами вт переваг та недоліків, внесення своїх пропозицій, щодо їх усуне відповідності сучасної виборчої системи України до потреб суспільства. Використовуючи матеріали засобів масової інформації, матеріали довідкової літератури, провівши соціологічне опитування, проаналізувавши недоліки основних видів виборчих систем, становлення та розвитку виборчої системи в України, результати виборів 30 вересня 2007 в даній сфері, я дійшла висновку, що на даному етапі для Україні пропорційна виборча система найоптимальніша, зі мною погоджуються 50% опитуваних. На даний період часу пропорційна система найбільше за вимоги, що були на неї покладені, є більш оптимальним виборі виборчі системи.