«Важкі» вихованці А.С.Макаренка як модуль колективу 20-30-х рр. ХХ с г.

Дана науково-пошукова робота, за задумом автора, націлена на висвітлення історії створення та діяльності дитячих трудових колоній на Полтавщині та Харківщини у Куряжі. колонії-комуні імені Ф. Е. Дзержинського у Харкові), вивчення педагогічної системи виховання неповнолітніх правопорушників А. С. Макаренка, яка отримала широке визнання у світі, блискуче підтвердила справедливість і гуманність підходу до знедолених революційними подіями та Громадянською війною дітей у 20-30-ті роки XX ст.

Автором були досліджені опубліковані та архівні документальні джерела, проаналізована спеціальна науково-біографічна література за темою, відвідано музеї А. С Макаренка в Куряжі та в школі № 100 м Харкова. В роботі сформульовано власне авторське бачення щодо можливості використання педагогічних методів виховання А. С Макаренка в сучасних навчальних закладах.

У роботі використано матеріали науково-дослідницького центру порівняльної педагогіки «Макаренчо-реферат» при Марбурзькому університеті (Німеччина).

У роботі наведені деякі головні події з біографії видатного педагога.

Основна частина — це історичний екскурс у 20-30-ті роки XX ст., викладення історії створення колонії на основі вивчення архівних документів та спеціальної літератури.

Автор дійшла висновку, що А. С. Макаренко створив не тільки колектив, але і реалізував власну систему виховання, представив єдиний навчально-виховний процес, в якому були пов’язані навчання, праця, і впорядковане, насичене культурним дозвіллям життя вихованців.

Автор своїм дослідження підтвердила, що в основу своїх методів педагог А. С. Макаренко поклав такі три головні принципи: праця, самоврядування, колективна відповідальність. Таким чином, практично всі колишні вихованці А. С. Макаренка так чи інакше прямували у життя адаптованими до йото реалій У висновках, як результат проведеного дослідження, автор висловлює побажання щодо удосконалення виховного процесу у навчальних закладах XXI століття, шляхом розвитку дитячої самостійної діяльності, до віри, ініціативи, самоврядування, спираючись на ідей видатного педагога.

У Додатках надані фотоматеріали з музеїв у Куряжі та школі № 100 ч Харкова, копії архівних документів.

Виховати молоде покоління здоровим фізично і духовно, інтелектуально і морально готовим до творчої діяльності — завдання сучасних педагогів, у тому числі тих, хто продовжує справу А. С. Макаренка.