Валківський зсув як об’єкт геологічної екскурсії

Тема роботи — «Банківський зсув як об’єкт геологічної екскурсії». Об’єкт досліджень — активний зсув у «кучерявій» балці на лівому боргу річки Турушки недалеко від її впадіння у річку Мжу у межах міста Валки. Предмет досліджені. — виявлення ступеня придатності зсуву, який досліджується, для проведення геологічної екскурсії. Мета роботи — опис Валківського зсуву та розробка маршруту екскурсії до цього об’єкту; вироблення рекомендацій (загальних і конкретних) щодо порядку проведення екскурсії та її змісту.

Актуальність теми визначається недостатнім рівнем поінформованості населення України про зсуви як геологічне явище при одночасному широкому їх розвитку у межах країни.

Робота написана на підставі літературних джерел, документів та власних спостережень автора.

Вибір Валківського зсуву як об’єкту досліджень обумовлений наступними чинниками:

Цей зсув — найбільший і найактивніший із сучасних зсувів на території Валківського району. Тому саме тут можна найповніше ознайомитись із цим геологічним процесом.

Валківський зсув достатньо добре досліджений, що дає можливість прослідкувати історію його виникнення і розвитку га умови утворення.

Валківський зсув знаходиться у межах пішохідної доступності для учнів трьох шкіл району, у яких навчається понад 30% школярів Валківщини.

Екскурсію на Валківський зсув можна організувати і для учнів інших шкіл, місто Валки розташоване майже у географічному центрі однойменного адміністративного району і зв’язане дорогами з твердим покриттям та автобусними маршрутами з усім населеними пунктами району, де є навчальні заклади.

Маршрут екскурсії включає 4 станції. Автор вказує можливість проведення екскурсії у двох напрямках — від провулку Ушакова га від вулиці Ломоносова, віддаючи перевагу другому варіанту. При такому варіанті проведення екскурсії станцію доцільно розташувати біля кінця зсувного тіла, станцію 2-у верхній частині зсувного тіла, станцію біля стінки відриву і станцію 4-у зсувонебезпечній зоні поза межами.

Автором роботи розроблені рекомендації щодо змісту роботи на кожній станції, при русі до першої станції та безпосередньо на ній, учасники екскурсії вивчають особливості «кучерявих» балок та необхідні для утворення зсувів умови, починають виявляти зсувні тіла за зовнішніми ознаками (валами випирання, бугристою поверхнею, наявністю на схилах поздовжніх тріщин та п’яного лісу), ознайомлюються з методами дослідження зсувів. На другій станції вони продовжують знайомитись з ознаками зсувів, вивчають значення антропогенного чинника для їх створення, довідуються про історію виникнення Банківського зсуву. На третій станції часники екскурсії завершують вивчення ознак, за якими виявляють зсуви, ознайомлюються з місцевими гірськими породами. При роботі на четвертій станції екскурсанта отримують наочні уявлення про шкоду, яку можуть завдавати зсуви, та вивчають методи боротьби із ними.

У цілому автор вважає, що організація екскурсій на Валківський зсув цілком можлива. Такі екскурсії не тільки сформують у її учасників правильні уявлення про зсуви як геологічний процес, але й сприятимуть покращенню поінформованості місцевих жителів про зсуви, запобігання їх появі та боротьбу з ними.