Українські голодомори XX століття (на матеріалах села Піски)

Тема моєї роботи «Українські голодомори XX ст.». Я вважаю цю тему дуже важливою тому, що для незалежної України потрібна правдива історія, в якій би не було місця для білих і чорних плям, до яких відносяться голодомори, репресії, забуті імена. Перед вченими країни поставлені завдання створиш багатотомну історію міст і сіл України, складовою частиною якої буде історія трьох українських голодовок.

Як бачимо робота має наукову і суспільно-політичну актуальність, та як відтворює найбільш закриті сторінки радянської історії.

Предметом наших досліджень є голодовки 1921-23 рр., голодомор 1932-33 рр., повоєнний голод 1946-47 рр.

Об’єктом досліджень стали документи, що дали можливість відтворити події, чи причини, механізми і наслідки голодовок , спогади жителів села Піски, які підтвердили документальні дослідження жахливими картинами. Своїми дослідженнями ми хочемо показати, що події 3-х голодовок пов’язані між собою.

Наша мета довести, що три голодовки є наслідком злочинних дій також людоненависницького комуністичного режиму.

В роботі використані документи «Голод 1921-23 рр. в Україні», зроблено їх глибокий аналіз. Документи розкривають жахливу картину голоду в українських містах і селах, фіксують випадки канібалізму, злочини на основі голоду, вказують на знецінення людського житія. Публікації Кульчицького «Про голод 1932-33 рр.» вказують на розмахи голоду, на його штучний характер. Публікації Дерев’янкіна «Про колективізацію» і Кульчицького «Геноцид українського народу» та інші праці стверджують, що голод 1932- 33 рр. — був трагічною сторінкою українського народу , який радянською владою був поставлений у безвихідне становище і був приречений на вимирання від голоду. Розкривають моторошну обстановку в республіці і цим стверджують, що голод 1932-33 рр. був голодомором.

Використані в роботі газетні публікації і, перш за все, Укази Президента про вшанування пам’яті жертв голодомору, які є першоджерелом роботи.

Використані в роботі матеріали вчителя Богуславської школи Ісаєва О.Я. і дослідження села Піски-Радьківські та архівні матеріали мого наукового керівника Кононенко Валентини Степанівни.

В центрі дослідження старожили села, учасники і очевидці жахливих подій голодовок, що охопили село, як і всю Україну.

При виконанні роботи мною використовувалися теоретичні методи. З цією метою мною проаналізовано велику кількість літератури, документів, досліджень істориків району і моїх власних. Вивчалася наукова література, газетні і журнальні публікації. Робився аналіз і синтез обраної літератури. В роботі використаний матеріал особистих досліджень методом збору спогадів старожилів, фотоматеріали.

Робота складається з 4х розділів:

1-й розділ: «Голод 1921-23 рр.» дає обґрунтовану обробку документів і доводить, що дії влади були злочинними і довели населення до вимирання.

2-й розділ: «Колективізація» розкриває причини і механізм голоду.

З-й розділ: «Голодомор 1932-33 рр.» відтворює процес голодомору і стверджує його як геноцид проти українського народу.

4-й розділ: «Голод 1946-47 рр.» документально і фактами, що ґрунтуються на спогадах односельчан, доводить, що дії влади довели українських селян до вимирання.

В роботі зроблено висновки і обґрунтовано їх, відображено різні точки зору односельчан щодо голодовок, визначено, що голодовки сплановані штучно , створені Діями влади, спрямованими проти українського народу. Усі розділи ґрунтуються на документальних матеріалах і підтверджуються свідченнями очевидців і учасників подій.

Робота написана на місцевому матеріалі і значно розширює відомості про історію села Піски-Радьківські взагалі і голодовки зокрема .