Українська національна кухня та проблеми сучасного харчування

У даній роботі розглядаються особливості їжі й харчування українського народу як елемента матеріальної культури. Дається етнографічний опис і класифікація повсякденної й святковообр ялової їжі українського народу другої половини XIX — початку XX ст. Робиться спроба зв’язати традиції української національної кухні із проблемами сучасного харчування й відповісти на запитання як правильно харчуватися. В процесі виконання роботи було вирішено такі основні питання:

представлено етнографічний опис .і класифікація повсякденної й святково-обрядової їжі українського народу другої половини XIX — початку XX століть;

продемонстровано на прикладах асортименти обрядового й святкового харчування українських селян;

з’ясовані можливості зв’язку традицій української національної кухні із проблемами сучасного харчування й відповісти на запитання як правильно харчуватися;

Робота складається із трьох глав і підрозділів.

У першому розділі розглядається питання про систем харчування й сукупності ознак традиційно — побутової культури етносу

Другий розділ присвячений традиціям і звичаям національної української кухні кінця XIX- початку XX ст.

У третьому розділі пропонуються кроки рішення проблеми здорового харчування в XXI ст. через традиції наших предків.

В результаті порівняльно-історичного аналізу, ми прийшли до висновку, що необхідно відновити старі традиції й використати їх у сучасних умовах для здорового способу життя

Етнопсихологічні моделі поведінки Українців першої третини XX століття

Метою моєї роботи завдяки індуктивному методу дослідити основні моделі поведінки українців під час конфліктів в першій третині ХХ ст. Моделі поведінки впираються на соціальні і базові інстинкти, які повинні мені були допомогти отримати Результат, що до основних етнопсіхологічних констант змісту української картини світу Української культурної теми.

Мною була проведена апробація методології дослідження, яка представлена в роботі Володимира Янова методологія досить дієва, тим більше що альтернативи більш чіткого методологічного апарату для дослідження історичного матеріла ні ким більше все запропанованно. Я маю на увазі лише в розрізі антропологічного та психології іншого підходу, марксовську систему таким чином не враховуємо свою якість вона не раз довела, але експлуатацією її такими політиками як Сталін дискредитували марксовську систему, бо завдяки таким підходам людина урівнюється в своїх інстинктах з твариною — Голодомор краще тому підтвердження.

Після проведеного дослідження маємо змогу виокремити такі етнопсіхологічиі константи картини світу українців:

Орієнтація на намагання жити в своєї спільноті, але як феномен доповнюється індивідуалізмом (а)одиниці, живучи в спільноті й прагнучи спільноти, зберігає самостійність і неповторну індивідуальність; б)одиниця розпливається в спільноті й втрачає своє обличчя.) На відміну від констант росіян де виокремлюється колективізм

Життєві орієнтації на етнокультурні та духовні цінності (Приклад «слово» Вінніченка і його «служіння слову» — абстрактність проти конкретності, ухід від реальності).