Українська козацька держава — військо запорізьке

В 1648 році в Україні почалася Визвольна війна проти польсько-шляхетського гніту. Під час цієї війни не тільки було ліквідовано в Україні кріпацтво і феодальні порядки, але й започатковано розбудову Української козацької держави — Війська Запорізького. Засновником цієї держави є гетьман Богдан Хмельницький. Ідейним натхненником цього процесу була Православна церква.

В ході Визвольної війни в результаті творчості вільних від феодальних пут народних мас на основі козацьких традицій та польського державного устрою в Східній Європи виникла самобутня козацька республіка з виборним гадом — Військо Запорізьке. За формою правління не була фактично президентська республіка, де гетьман (президент) мав величезні повноваження і обирався по життєво («доживотно») Україна мала і власний уряд — Генеральну Старшин) Військові дії з Польщею придали цій республіці «воєнно-становий характер». На жаль, це не дало можливості розвинути демократичні засади і створити повноцінний український парламент (законодавчу владу). В майбутньому це призведе до втрати Українською державою своєї незалежності та її поділу між сусідніми державами.

В місцевому управлінні найбільше проявилася творчість народних мас і розкрився демократизм українського народу. Адміністративні одиниці мали широкі права, що дозволяє говорити про федеративний державний устрій Війська Запорозького. Окремими адміністративними одиницями були в козацький державі і міста, які мали Магдебурзьке право. В майбутньому такий федеративний устрій козацької держави для Російського уряду став зручним засобом поступового обмеження і ліквідації незалежності Української козацької держави: зменшується влив гетьманів на козацькі полки і полковники переш підпорядковуються російській владі.

В перше десятиріччя існування Війська Запорізького, як держави, ішло формування правової системи цієї держави. Вона формувалася на основі елементів саксонського, польського звичаєвого, магдебурзького права, які дісталися Україні у спадок від Річ Посполитої. Проте правовою основою життя населення Української козацької держави стало козацьке звичаєве право. Саме ці правові основи дозволили створити в середині XVII століття в Східній Європі демократичну козацьку республіку. Це право ґрунтувалося на високому рівні освіти, рівноправності і демократизмі; заклало підґрунтя для відродження української демократичної держави в XX столітті.