Україна на шляху до гендерної рівності

Зміни, які відбуваються у житті жінки в сучасному світі, викликають потребу переосмислення традиційних поглядів на її природу і призначення. Інформаційний простір не просто відображує те, що відбувається у суспільстві, але й створює власну картину світу, перетворюючи думки та переконання, оцінки у стереотипи. В зв’язку з цим надзвичайно важливо й актуально, як у цьому просторі представлена жінка, її роль і призначення.

Аналіз сучасного суспільства ґрунтується на протиставленні жінки й чоловіка. Завдяки розвитку тендерної рівності формується новий погляд на жінку та чоловіка. Дослідження соціологів доводить, що у суспільстві залишається стереотипне ставлення до рольових функцій жінок та чоловіків у суспільстві та сім’ї. Українська молодь зберігає усталене ставлення щодо рольових функцій жінок та чоловіків. Спрацьовує стереотипна поведінка, яка ґрунтується на традиціях та звичаях української нації.

Життя сучасної людини неможливе без реклами, що стає все більш очевидною та більш активною. Вона проникає в усі сфери суспільства, активно впливає не тільки на його соціальні інститути, а й на соціальне поводження людей, які в ньому живуть. Реклама, що включає в себе якості одного зі значимих факторів «навчання тендеру», вносить істотний вклад у створення політичного клімату і громадянських цінностей у державі, формує умови для самореалізації жінок, професійної і соціальної активності різних суспільних груп.

Аналіз персонажів рекламних роликів, які транслюються на українських телеекранах показав, що жінки з’являються тут так само часто, як чоловіки. Розподіл матеріалу на українському телебаченні в значній мірі «тендерізировано»: у передачах і рекламних роликах, присвячених успішним бізнесменам або політикам, фігурують переважно чоловічі імена, тоді як у роликах про безробіття, соціальну незахищеність, розгубленість в умовах кризи, переважають жіночі.

Українська пострадянська реклама в суспільстві, де немає тендерної експертизи набагато менш толерантна до жінки, ніж західна реклама. Українська рекламна продукція орієнтована на найбільш патріархальні зразки української масової свідомості, часто показує фольклорні сюжети в їх найбільше «бульварній», анекдотичній формі. Образ у рекламі вибудовується по типу фольклорного розуміння «козацтва», що включає брутальні форми відкидання всього жіночого. Жінка в рекламних сюжетах виступає як інший, здатний «завдати шкоди» ідентичності «щирого українця».

Рекламна політика в Україні закликає до архаїчних комплексів і інстинктів відчужуючи жінку від культури, позбавляючи її статусу суб’єктивності, автономії і маркіруючи будь-які спроби жіночої самореалізації в контексті «антинаціонального» і «антиприродного».

За часи незалежності України з’явилося багато громадських організацій. Поява таких об’єднань громадян свідчить про підвищення інтересу до суспільних процесів, які відбуваються у зв’язку із європейською інтеграцією нашої держави та розвитком сучасної української спільноти. З появою Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 09.2005 р тендерні проблеми знаходять своє вирішення у законодавчому аспекті. Відбуваються зміни в законах, впроваджуються програми забезпечення тендерної рівності. Реалізаторами існуючих програм та генераторами нових виступають громадські організації. Особливо активною, в нашому місті, є Харківська жіноча організація «Крона» Основною метою діяльності якої є просвітництво, спрямоване на формування нової громадської свідомості, розвиток демократичних цінностей, досягнення тендерної рівності в Україні.

Збалансоване висвітлення ролі жінок і чоловіків у суспільстві сприяють гармонізації суспільних, економічних і міжособистісних процесів. Тендерні стереотипи не вигідні суспільству, яке прагне розвиватися і процвітати.