Україна і Організація Об’єднаних Націй

Загальний вступ

Знаменною рисою розвитку людського суспільства у XX ст. є зміцнення взаємозв’язків і взаємозалежності країн і народів. Ця тенденція, історично обумовлена вимогами науково-технічної революції, розвитком міжнародного співробітництва, появою глобальних проблем, особливо посилилася у другій половині століття, породивши велику кількість різноманітних міжнародних організацій. У сучасній системі міжнародних відносин важливе місце належить Організації Об’єднаних націй, яка, по суті, є першим в історії механізмом широкої багатогранної взаємодії різних держав з метою підтримки міжнародного миру і безпеки, сприяння економічному і соціальному прогресу всіх народів. За більше ніж 50 років свого існування ООН перетворилася на невід’ємну частину міжнародної структури.

Актуальність та новизна

У своїй роботі я дослідив Організацію Об’єднаних Націй, як багатогранну систему міжнародних відносин з метою вияву всіх позитивних та негативних рис та дослідження впливу ООН на Україну. Провівши соціальне опитування, я дізнався, що велика частина опитуваних висловлює свою недовіру ООН. Тоді переді мною постало питання: чи потрібна ООН у наш час? Я вважаю це питання дуже актуальним у наш час, оскільки виявлені певні негативні риси ООН, яких треба позбутися, бо підчас науково-технічної революції та появи могутніх країн не можна допустити такої ж саме поразки, яку в свій час зазнала Ліга Націй.

Мета роботи

Дослідити Загальні цілі та принципи Організації Об’єднаних Націй, її головні органи та Статуї. Дослідити діяльність України у складі ООН, а саме напрямки її діяльності та розвиток співпраці. Проаналізувати дії ООН як по всьому світу, так і в Україні. Дізнатися суспільну думку щодо цієї організації та потрібності її у наш час, та порівняти результатами в інших країнах світу. Виявити всі позитивні та негативні риси Організації Об’єднаних Націй.

Висновок

Поширюється розчарування, і це не дивно в отруєній атмосфері, яка запанувала в ООН після війни в Іраку. Паку Гі Муну випала непроста доля. Але натомість, щоб ставити під сумнів подальше існування ООН, країни мають усвідомити, що їм потрібен такий глобальний інструмент, що володіє такими унікальними легітимними можливостями. Незважаючи їй те, що ООН далека від досконалості, світ буде біднішим і безладнішим місцем без цієї організації.

  • Джерела, якими я користувався
  • Законодавча база України
  • Укази Президента та Верховної Ради України
  • Статут Організації Об’єднаних Націй
  • Постанови міжнародного суду
  • Наукова література, що безпосередньо стосується моєї теми
  • Публікації в пресі