Участь делегації УНР в мирних переговорах у Брест-Литовську

Основною метою роботи € всебічне висвітлення дипломатичної діяльності делегації Центральної Ради, спрямованої на захист національних інтересів українського народу на мирній конференції у Брест-Литовську 1918 р.

Основною метою роботи с всебічне висвітлення дипломатичної діяльності делегації Центральної Ради, спрямованої на захист національних інтересів українського народу на мирній конференції у Брест-Литовську 1918 р.

Робота охоплює період від осені 1917 р. (проголошення III Універсалу Центральної Ради) до підписання Брестського мирного договору та супроводжуючих його документів між УНР та Четверним союзом у лютому 1918 р.

Також в роботі проаналізовано максимально повний документальний матеріал про участь України у Брестській мирній конференції, здійснено різнобічний порівняльний аналіз документальних матеріалів з метою найбільш точного висвітлення змісту теми, коли відбув.» переломний момент на користь української делегації в ході її переговорів і представниками Центральних держав, показано весь процес переговорів делегації УПР на Брестській конференції, надано періодизацію ходу Брестської конференції між делегаціями УНР та Центральних держав.

Сталося так, що з перших днів свого існування Українська Народна Республіка (УНР) погранила в епіцентр світової політики, стала одним із найпривабливіших об’єктів, міжнародної дипломатії Підвищений інтерес до України виявляли не тише країни Антанто, а й Четверного союзу. Розпочавши в Брест-Литовську переговори з Радянською Росією, Німеччина та Австро-Угорщина пильно стежили за розвитком подій у національних регіонах свого партнера.

Брест-Литовський мирний договір створив початок міжнародно-правовому признанню України, як незалежної держави. Україна зберігала територіальну цілісність.

Центральне місце у переговорах делегації УНР посіли територіальні питання. Головним завданням дипломатів Центральної Ради стало вирішення майбутньої долі українських земель, які входили до складу Австро-Угорщини Об’єднання їх з УНР було метою Центральної Ради, як і включення до України Холмської губернії колишньої Російської імперії.

У Бресті Центральні держави розглядали УНР як рівноправного партнера без будь-яких намірів підкорити її в економічному плані.

Проте досягнутий на конференції успіх — укладення мирного договору — надав такої г зловісної ролі зовнішньополітичному чинникові, що саме він став вирішальним у загибелі тієї ж держави, перервав республікансько-демократичний етап Української революції поставив націю перед необхідністю долати нові випробування.

Брестський мирний договір між УНР та Четверним союзом, укладений 9-го лютого 1918 р., був першим значним зовнішньополітичним актом України і першим миром у світовій війні 1914-1918 рр. Дослідження, здійснене в роботі, показує, що з боку УНР це був вимушений крок. Центральна Рада не мала намірів порушувати союзницькі зобов’язання Росії перед державами Антанти. Укладення більшовиками перемир’я з німцями і почату переговорів з Четверним союзом змусили уряд УНР приєднатися до Брестського мирно» процесу, щоб не залишитися за бортом переговорів, на яких могла вирішитися доля України без її  часті.

Визнання делегації УНР повноправним учасником конференції та початок нею окремих переговорів з представниками Центральних держав означало, що у Бресті розпочалася друга мирна конференція, яка проходила паралельно з першою (між Четверним союзом та Росією).

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури.