Туристично-рекреаційні ресурси Зміївського району Харківської області та їх використання

Робота складається з вступної частини, двох розділів та висновків. У роботі проаналізовано умови розетку туристично-рекреаційного господарства в Зміївському районі Харківської області.

У першому розділі дається загальна характеристика Зміївського району, географічні відомості, характеристика соціально-економічної сфери, галузевий розподіл туризму.

У другому розділі  акцентується увага на об’єктах туризму та туристичних маршрутів. Окрема увага приділяється Коробовим Хуторам.

В результаті аналізу зроблено висновок про подальший розвиток туристичної структури, підсумовані можливості рекреаційних ресурсів Зміївського району Харківської області.