Товариство Ісуса. Вплив ордену єзуїтів на освіту в Україні

На сьогоднішньому етапі важливою складовою освітньої системи є виховання. За визначенням С. Гончаренка: «Виховання — це процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості». В умовах утвердження української держави вироблення новітньої виховної доктрини є першочерговим завданням.

Дослідження історичного аспекту виховання я вважаю за необхідне для створення основи сучасного освітньо — виховного процесу, мета якого — формування гармонійної особистості.

Єзуїтський орден створений І. Лойолою у 1534 році, був першим орденом, який спрямував свою увагу на освіту молоді, що дало змогу Товариству Ісуса стати провідним орденом 16 — 17 століття на території Європи.

Розглянувши структуру, систему виховання та концепцію освіти ордену, я дійшла висновку, що Товариство мало великий вплив на історію різних країн, що зараз надає Ордену неабияке значення в розвитку освіта як на території України, так і інших держав.

Єзуїтські школи, засновані на території України, виховували людей, які у подальшому своєму житті ставали взірцями Української культури. Наприклад, відомі композитори: Чернушин. Шаваровський, Яжевський, Пікулинський, Мазурик; видатні мислителі: Ігнатій Ієвлевич, Іннокентій Гізель, Йосиф Горбацький, Ігнатій Старушич, Лазар Баранович та ін.

Деякі з них, працюючи професорами філософії, сприяли розвитку таких наук, як логіка, психологія, астрономія, фізика, готували грунт для виділення їх у окремі галузі науки. Особливе значенім в цьому мали курси лекцій з логіки, філософії, прочитані Иосифом Кононовичем-Горбацькиму 1б39-1640 рр Іннокентієм Гізелем в 1645-1647 р.

Слід зауважити, що такі великі гетьмани Запорізької Січі, як І. Мазепа та Б. Хмельницький, також о гримали освіту в єзуїтських колегіумах: Хмельницький — у Львівській, Мазепа — у Переяславській.

Орден Єзуїтів від самого початку свого існування мав на меті покатоличення народів світу — Україну, звісно, також. Звідси і появи на її території безкоштовних, сильних» колегій, які проповідували католицтво. Український народ, інтелігенція бачили,  мета ордену єзуїтів полягала не у допомозі бідним і немічним, не у місіонерстві — а у нав’язування своєї віри, після чого і почали виникати так звані «братські школи», які були початком заснування Києво-Могилянської академії, яка зараз є зразком вищого учбового закладу в Україні. А отже, і поява братських шкіл як вияв протистояння католицизму на території України була також тісно пов’язана з єзуїтами.