Торгівля людьми: законодавчі аспекти протидії на міжнародному та національному рівні

Торгівля людьми — відкрите чи таємне заволодіння людиною, пов’язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон або без такого для подальшого продажу або іншої оплачуваної передачі з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення в злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатація її праці.

Україна намагається якомога активніше залучатися у процес міжнародного співробітництва у сфері боротьби з торгівлею людьми, а також до загальної боротьби з міжнародною організованою злочинністю.

Загалом загострення проблеми торгівлі людьми в Україні зумовлене низкою соціально — економічних, правових та організаційних чинників.

Глобальний світовий ринок торгівлі людьми втягує мільйони дітей і створює ситуації цілковитого порушення прав дітей на щасливе дитинство, на гідне і корисне життя.

На сьогоднішній день проблема боротьби з торгівлею людьми стала надзвичайно актуальною як для нашої держави, так і для більшості країн Європи. Особливо гостро стоїть проблема торгівлі жінками та дітьми.

Аналіз норм міжнародного права дозволяє стверджувати, що міжнародна громадськість вживає заходів проти торгівлі людьми.

У національному законодавстві основним документом, що закріплює права та свободи громадян є Конституція України.

Торгівля людьми є сьогодні поширеним явищем. Водночас це асоціальне явище нерозривно пов’язане з іншими явищами суспільства викрадення людини, рабство, сексуальна експлуатація, примусова праця тощо Іноді експерти до цього списку додають такі явища, як проституція, примусова вагітність, незаконне усиновлення дитини. Це свідчить про багатогранність проблеми торгівлі людьми та про необхідність протидіяти йому разом із суміжними злочинами.

Стратегія подолання торгівлі людьми повинна складатися з трьох важливих елементів: попередження цього явища; захист і надання допомоги жертвам торгівлі; кримінальне переслідування винних осіб.