Торгівля дітьми в Україні: проблема вдосконалення механізмів протидії

Пріоритетним напрямком законодавчої системи України є всебічне і найповніше забезпечення прав дітей 3 оглядом на останні зміни, які пронизують всі гілки влади та сфери життєдіяльності населення, права дитини в Україні реалізуються в умовах економічних та соціальних протиріч, нестабільності, що в свою чергу негативно впливає на розв’язання проблем захисту дітей. Найгостріша проблема сьогодення — боротьба з торгівлею дітьми — є транснаціональною. Злочинна торгівля грубо порушує елементарні права людини, а саме право на свободу, життя, гідність і безпеку, на справедливі та сприятливі умови праці, охорону здоров’я та рівність.

Для ефективної боротьби і торгівлею дітьми необхідно удосконалюванні діяльність універсальних міжнародних механізмів і процедур. Поряд з ними, повинні розвиватися регіональні механізми, які мають відігравати важливу роль ) сфері міжнародного співробітництва: у кожній державі, незалежно від її соціально-економічного становища, правових, політичних, релігійних та інших умов, необхідно виробити власні механізми боротьби з торгівлею людьми, удосконалити національне законодавство і. перш за все, визнати в ньому таку торгівлю кримінальним злочином. Проблема торгівлі дітьми на сьогодні не розв’язана докорінно, оскільки вирішення всього комплексу складних проблем стосовно підвищення ефективності боротьби з торгівлею дітьми пов’язане не лише з покращенням їх правового становища, а має виходити також з необхідності докорінної зміни уявлень про характер прав дітей, надання їм специфічних міжнародно-правових та внутрішньо-правових гарантій, які б не формально а в четверо підлітків. Це були діти не з бідних сімей, їх життя було звичайним — сім’я школа, друзі.

Сьогодні Україна ввійшла до групи країн із високим рівнем суіцидальної активності (більше 20 самогубств на 100 тис. населення)

Самогубство (суїцид) — це крайній вид автоагресії, навмисне самопозбавлення життя. Актуальність дитячої проблематики в суіцидології визначається нагальністю завдань профілактики самогубств серед учнівської молоді.

Згідно з результатами анкетування, яке я провела серед дітей віком 13-17 років 27,2% іноді втрачають бажання жити, 17,8% — вважають, що нікому немає до них справ 25,5% — не завжди можуть розраховувати на допомогу близької людини, 51,9%- можуть не стримувати себе в конфліктних ситуаціях.

У своїй роботі, досліджуючи тему, я спиралася, зокрема на думку Гуревича «Філософська антропологія», Е. Морена. Ф Ар’єса.

Замічено, що мудрість людини часто виражається у спокійному відношенні до життя та смерті.