Територіальні соціально-економічні системи. Проблеми та перспективи розвитку Барвінківського району

ТСЕС — це динамічні, відкриті, замкнені системи. Вони розвиваються згідно законів. Всі складові(підсистеми) ТСЕС перебувають у тісній взаємодії, як компоненти природи в природному комплексі, і так само зі зміною однієї складової зазнають змін інші. Для ТСЕС характерні: вхід, процес, вихід, зворотний зв’язок, обмеження. Наприклад: в межах Барвінківського району сформувалась ТСЕС з такими підсистемами:

а)територіальну,

б)населення сільськогосподарська рільнича,

в)природно-ресурсну,

г)промислову,

д)промислової інфраструктури,

є)сільськогосподарська тваринницька,

ж)соціальної інфраструктури.

На вході маємо реформування сільського господарства. Процес : в результаті невдалої реформи — повний розвал в підсистемі рільництва і в спорідненій підсистемі тваринництва, зупинка і банкрутство переробних підприємств.

На виході маємо масове безробіття, різке зменшення фінансових надходжень в Зворотній зв’язок — занепад соціальної сфери, погіршення умов житія населення, різке зменшення чисельності його через відтік, зменшення народжуваності та одночасне зростання смертності. Обмеження полягає в тому, що якщо згадані процеси не припинити, ТСЕС Барвінківського району прийде в повний занепад і зникне в результаті адміністративної реформи.

Тому в результаті досліджень ми з’ясували, що:

системо утворюючими є підсистеми рільництва і тваринництва, які перебувають у тісному взаємозв’язку: розвиток, чи занепад однієї тягне за собою і іншу, на даний момент з 128 435га орних земель в обробці перебуває 94 324га, що становить 73%, з цієї площі під зерновими 43 531 га, під технічними — 11 615га, серед яких соняшник займає 10 880га, що становить 93,7%, майже вся вирощена продукція вивозиться за межі, тому район є просто сировинним придатком більш розвинених територій, тваринницька галузь знаходиться в ще більшому занепаді, ніж рослинництво, підприємство машинобудівної промисловості має всі потужності для перепрофілювання для виробництва біоенергетичного устаткування, виведення ТСЕС Барвінківського району з соціально-економічної кризи

Для того, щоб надати імпульсу розвитку системотвірним підсистемам: рільництва, тваринництва, сконцентрувати зусилля на розвитку біоенергетики: виробництва сировини для біодизеля, що дає прибутки до 5000грн. з 1 га. новим землевласникам, орендарям разом з наданням земель ставити умову розвитку переробної промисловості, розвиток переробної промисловості зміцнить кормову базу тваринництва ефективними кормами, які виготовлятимуться з відходів, створення потужної кормової бази для тваринництва с головною перед­умовою відродження цієї галузі та створенню додаткових робочих місць, перепрофілювати завод «Червоний Промінь» на виготовлення устаткування я виробництва біодизеля, біогазу, утилізації відходів рослинництва тощо, розвивати виробництво екологічно чистих продуктів харчування, вжити заходів щодо розвитку «зеленого туризму».

Вказані заходи дозволять змінити соціально-економічну ситуацію на краще вже через 2-3 роки.