Святогірські святі і Харківська єпархія

В 2008-2009 рр. виповнюються значні ювілеї, які знову ізнову повертають нашу увагу до історії духовної спадщини нашого рідного краю. Це 1020 Хрещення Русі, 355 — річчя міста Харкова і 210-річчя Харківської Єпархії. Одним з найдавніших духовних центрів Слобідської України стала Святогірська Лавра, історія якої тісно пов’язана з історією Харківської Єпархїї В липні 2008 року прославлено 16-ть Святогірських святих, а преподобний Іоанн Затворник Святогірський Чудотворець прославлений ще в 1995 році

Чи пов’язана ця велика духовна та історична подія з історію Харківської Єпархії? Саме цій темі присвячена дана робота. Мета роботи полягає у дослідженні історії Святогірської Лаври та життєвої о шляху її святих.

Під час написання роботи автор користувався як писемними, так і образотворчими джерелами

Найбільшої уваги є вивченні даної теми приділяли дослідники дореволюційного періоду, XIX ст. початку XX ст. це Л Ф Ковалевський, К.Жилинська та інші.  В радянський період ця гема не досліджувалась. Серед досліджень кінця XX ст. Початку XXI сі Слід назвати співробітника Славяногірського історико архітектурного заповідника В.М.Дедова та монахів Святогірської Лаври.

Окремих досліджень, присвячених вивченню історії життєвою шляху Святогірських святих їх зв’язку з Харківською Єпархією — не виявлено.

Робота складається з двох розділів, висновків та 12 додатків.

Перший розділ роботи присвячено дослідженню основних етапів історії Святогірського монастиря від аналізу найпоширеніших версій про його заснування до 1781 року, коли монастир було закрито за наказом Катерини Н.

У другому розділі досліджується історія монастиря і життєвого шляху Святоїгірських святих в період з 1844 року, коли починалось відродження монастиря до 1922 року, коли монастир було закрито радянською владою, тобто період, коли входив до складу Харківської єпархії.

У висновках відмічається, що життєвий шлях Святогірських святих нерозривно пов’язаний з історією монастиря Четверо святих здійснили свій духовний подвиг в XVII- ХІХ ст. . тобто до 1799 року коли була «цінована самостійна Харківська Єпархія. В 1841 ропі духовний подвиг розпочали 12 монахів з Глинської у стані Курської Єпархії.