Судова система України

У роботі розглянуті правові основи організації судової влади та здійснення правосуддя, системи судів загальної юрисдикції, основні вимоги відносно формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, проаналізовано роботу судів.

На сьогоднішній день головним регулятором судової влади в Україні с Конституція України та Закон України «Про судоустрій України» від 01 червня 2002 року, в яких визначені правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Згідно Закону «Про судоустрій України», судова влада реалізується через здійснення правосуддя у формі цивільного, господарчого, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. їхня юрисдикція розповсюджується — на всі правові відношення, які виникають у державі.

Система судів загальної юрисдикції будується за принципам територіальні  та спеціалізації, її складові — місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, КСУ, спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Третейський суд — найбільше адекватна ринковим відношенням форма юрисдикції, вона передбачає широкий вибір третейських суддів з числа незалежних кваліфікованих фахівців з ініціативи самих учасників конфлікту і, як наслідок, індивідуальний підхід до кожної справи. Правосуддя в Україні здійснюють лише професійні судді: при одноособовому чи колегіальному розгляді справ в місцевому суді та при розгляді справ в апеляційному суду. На теперішній час народні засідаючи приймають участь в здійсненні правосуддя і встановлених процесуальним законодавством випадках лише при розгляді справ по першій інстанції апеляційними судами Автономної республіки Крим, областей, м. Києва п ч. Севастополя.

Абсолютна більшість суддів чесно і сумлінно виконують свої службові обов’язки. Тим не менш вони не застраховані від суддівських помилок, оскільки робота у сфері правосуддя відноситься до одного з найскладніших видів людської діяльності. Т Незалежна га ефективна судова влада є однією із найфундаментальніших складових кожної демократичної держави. Основним гарантом верховенства права с об’єктивний, «упереджений та незалежний суд. Актуальною проблемою забезпечення конституційної о права на судовий захист, яка суттєво впливає на дотримання прав і свобод людини, залишається перевантаження місцевих суддів, порушення процесуального законодавств, тяганина з розглядом кримінальних справ, порушення строків призначення справ до попереднього чи судового розгляду, відсутність спеціалізації у місцевих загальних судах та ін.