Студентський період життя Яворницького у контексті розвитку університетської освіти України

Особистість нашого талановитого земляка Д. Яворницького цікава сучасникам не тільки тому, що він був яскравим істориком, археологом, етнографом, письменником Дмитро Іванович – «найсвоєрідніша» постать і один з найбільших характерів , який гартувався у студентські роки, про які відомо небагато.

Дослідження одного з найважливіших етапів становлення особистості науковця — студентського — с актуальним тому, що його цілеспрямованість, витривалість і мужність може слугувати прикладом сучасній молоді, яка навчається і виживає в умовах наростаючої фінансової кризи та економічних негараздів.

Узагальнюючої літератури по темі немає. Роботи О.Є.Іванова га І М Соловйова падають загальне уявлення про тенденція розвитку освіти в Російській імперії того часу; деякі роботи містять статистичний і фактологічний матеріал; українські автори А. Іванко, А.Коляда, В.Медвідь, М.М.Олійник-Шубравська, досліджуючи наукову діяльність Д.І.Яворницького, коротко згадують його студентський період життя Важливим джерелом с університетський статут 1863 року.

Вивчення названих роби дає змогу дослідити проблеми, типові для більшості українського студентства II половини XIX століття, які довелося вирішувати і Д.І.Яворницькому під час навчання на історико-філологічному відділі Харківського університету.

Вища освіта в Україні, яка була невід’ємною частиною Російської імперії, сформувалася в умовах над централізованої державної влади.

У II половині XIX століття зростають тенденції до автономії освіти, з іншого боку — держава робить спроби контрнаступу на незалежність освіти, гальмує прояви суспільної ініціативи.

У царського уряду не було єдиного курсу щодо освіти, він мінявся залежно від позицій монархів та суспільно політичної і соціально-економічної ситуації у державі.

Українська освіта у таких умовах у значній мірі наблизилася до європейських освітніх стандартів і мала досить високі темпи розвитку, могла надати в тих умовах значно менше, ніж потребує розвиток суспільства і держави. Про розвиток національної освіти не могло бути і мови.

Становлення світогляду студента Яворницького відбувалося під впливом патріотично налаштованих професорів Харківського університету — Потебні та Сумцова в умовах жорстокої реакції 70-х — 80-х років XIX столітні.

Приток у вищу освіту різночинців посилив диференціацію студентів за матеріальною ознакою Більшість студентів вищої школи стикалося з проблемою фінансування їхнього навчання, житлово-побутовими проблемами, проблемою нормального харчування та одягу і студентських підробітків.

Дмитро Яворницький був типовим представником мало імущого студентства.

Студентські роки Д. І. Яворницького проведені у Харківському університеті серйозно вплинули на становлення його як людини, особистості, науковця Незгоди загартували його, а кращі викладачі, студентська наукова робота сформували незламного принципового ученого, який присвятив своє життя вивченню історії українського народу.

Досвід виживання студентів в II половині XIX століття міг би бути корисним сучасному студентству, якого хвилюють в цілому ті ж проблеми, що їх попередників — доступності вищої освіти, можливості вибору улюбленої професії, матеріально-побутова непристосованість.