Стратегія соціально-економічного розвитку України, Харківської області

На сучасному етапі рівень економіки визначається Характером інвестиційно —  інноваційної діяльності, рівне її прогресивності і активності.

Прийняття Закону на території м. Харкова «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності».

Технічне переозброєння і зміна обсягів продукції за 2000-2004 роки. Динаміка обсягу інвестицій в основний капітал.

Машинобудування, хімічна і нафтова промисловості — одні з найважливіших галузей промисловості.

Розвиток раціонального використання зовнішніх запозичень. Активне розроблення інституту НАН, визначення його ціле спрямованосте.

2004 і 2006 роки — нарощування соціальних витрат і значні темпи розвитку економіки за рахунок стимулювання платоспроможного попиту.

Структура інвестицій в основний капітал, характеристика окремих фінансових ресурсів капіталовкладення в економіку України в 1997- 2004 роках.

Подолання хибного уявлення про можливість розвитку України шляхом механічного відновлення необхідних рівнів державного фінансування науково-технічної сфери. Використання інновацій в конкурентній боротьбі.

Висвітлення національної стратегії орієнтованої на формування інноваційної моделі розвитку, пояснення головних їх пунктів.

Співставлення між різними галузями економіки. Детальний розгляд сільського господарства в усіх його аспектах. Харківська область — великий науковий і освітній центр України.

Прямі  іноземні інвестиції в економіку Харківської області. Введення Закону «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території м. Харкова». Умови створені даним законом для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки регіону.