Стратегічні напрямки зовнішньоекономічної діяльності регіону м. Харкова.

Інтенсивне нарощування обсягів експорту порівняно обмеженої групи товарів, визначення стратегічним напрямком зовнішньоекономічної діяльності «експортні сегменти».

Сформування стратегічних напрямків експорту продукції в рамках концепції «експортного прориву»: наведення задач і шляхи їх вирішення.

Партнерство і відносини Харківської області з Російською Федерацією.

Оцінка різноманітних аспектів економіки Харківської області. Основу пріоритетні напрямки розвитку економіки Харківської області: матеріальна ‘ нематеріальна сфера.

Три складові частини соціально-економічного розвитку (СЕР) регіону країни, ієрархічна причинно-наслідкова залежність.

Вибір стратегічних напрямків соціально-економічного розвитку. Окремі стратегії соціально-економічного розвитку регіону.

Попередній вибір напрямків розвитку економіки регіону, визначення в пріоритетних секторів.

Три фази життєвого циклу регіону, передбачені ним заходи. Власні висновки. Аналіз рівня розвитку районів Харківської області за чинниками ЯЖ, ЕР, СЕР. Використання модифікованої статистичної моделі Леонтьєва. Основні допущення даної моделі.

Мале підприємство — провідний сектор економіки Харківської області і України в цілому.

Доведення власного припущення на прикладі Німеччини. Шляхи інтенсивного подолання економічної кризи в країні. Реалії економічного розвитку за останні 10 років.