Старий Мерчик. Втрачене минуле

Проблема збереження історичних пам’яток, культурного надбання зараз доволі гостро стоїть перед українським суспільством спричиняє тривалі дискусії й вияви громадської ініціативи. Для Харківщини однією з основних пам’яток є маєток (будівлі та парк) у селищі Старий Мерчик Валківського району.

Історичний розвиток маєтку підтверджує бурхливі зміни суспільства протягом чотирьох століть. Його архітектура в стилі класицизму та багатство парку обумовлені необхідністю глибокого та всебічного дослідження. Але занедбаність палацу і господарських споруд покинуті алеї і вирубка парку є серйозною проблемою в збереженні і повазі до Минулого. За мету поставлено проаналізувати історичний розвиток старомерчанського маєтку, його зовнішній вигляд та життєвий шлях найвидатніших господарів

В процесі виконання роботи було вирішено такі основні питання:

  • з’ясовано хронологічну послідовність розвитку подій;
  • досліджено біографічний шлях господарів;
  • розкрито їх внесок у розвиток маєтку та навколишньої території;
  • доведено наявність архітектурного стилю — класицизм; систематизовано господарські і паркові споруди;
  • на прикладі сучасного становища палацу висвітлено проблему охорони пам’ятників культури.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше зроблена спроба детально пояснити ознаки архітектурного стилю мастку, значення забудов. Удосконалена історія розвитку вивчаємого об’єкту Дістало подальший розвиток збирання фактів стосовно біографій родини Шидловських та колосального внеску Духівеького С. М.

Результати досліджень оприлюднені на уроках Харківщинознавства та історії України, обговорені на засіданні шкільної секції МАН.

Матеріали також можуть бути використані в розробках тем з Харківщинознавства в учбових закладах, для розгортання музейних експозицій та гри складанні туристичних маршрутів.

Дана наукова робота показала, що маєток Старого Мерчика заслуговує на більш глибоке вивчення заради збереження історичної пам’ятки.