Соціально-економічні умови розвитку Харківщини (початок XIX ст. — наші дні)

Історичні події кінця XIX — початку XX століття мали вирішальний вплив на соціально-демографічну ситуацію в Україні.

Найтрагічніші сторінки пов’язані з Голодомором 1932-1933 років, коли смертність населення виросла в 4-11 разів.

За часів індустріалізації відбувається значний приріст (природний і міграція) і зміни його соціального складу, внаслідок яких місто перетворюється на індустріальний Центр країни.

Події Великої Вітчизняної війни наклали свої трагічні відбитки на Демографічну ситуацію в місті (загинуло більше півмільйона бійців Радянської армії та мирного населення).

За часів повоєнної відбудови та наступних років значно зростає кількість населення, яке в середині 80-х становило більше 1,5 мільйона. Харків перетворився на Місто-мільйонер з містами-супутниками і стає одним з провідних центрів промислового, наукового та культурного розвитку.

У 90-х роках, наслідок економічної кризи та політичної невизначеності, зменшується природний приріст населення. (У 1991 — 44,5 % проти 53,6 у 1985). Зменшується кількість працюючих підприємств, зростає безробіття. Різко скорочується чисельність працюючих у торгівлі і дрібному індивідуальному виробництві.

Перший перепис населення у XXI ст. показав різке зменшення чисельності населення у всіх без винятку районах міста.

Сучасна демографічна ситуація у місті свідчить про незначне зменшення чисельності (на 0,5%) і зростання (до 8,8%) народжуваності.

Все це свідчить про те, що соціально-економічна та політична нестабільності а також політичні випробування XX ст.(війни, голодомори) мали визначальний вплив на демографічну ситуацію нашого краю.