Слобожанський жіночий одяг

Одяг народу тісно пов’язаний з його історією. Відродження народних строїв веде до воскресіння глибинних пластів пам’яті. Ми пізнаємо, як жили і працювали наші предки, як вбиралися в будні і свята, якими були їхні звичаї та обряди.

Що ж таке одяг? На перший погляд, відповідь проста; це сукупність предметів, які захищають людину від впливу зовнішнього середовища — холоду, спеки, негоди. Одначе, вона буде неповною, бо в побутуванні неважко помітній не тільки практичне призначення предметів ноші, але й їх зв’язок з широким колом духовних понять. Наприклад, одяг свідчив про становище людини в суспільстві; у різні часи існували чітко визначені вимоги до вбрання на свято, будень, обряд. Тому одяг становить важливу складову частину духовної і матеріальної культури народу.

Український народний одяг — яскраве й самобутнє культурне явище, котре розвивалося й удосконалювалося протягом століть. Зберігаючи ознаки різних епох, особливості костюма являють собою важливе джерело вивчення етнічної історії населення, його соціальної структури, естетичних поглядів та уявлень.

Історія українського народного костюма генетично пов’язана з традиціями Київської Русі. Археологічні розкопки засвідчують широкий розвиток ткацтва та різноманітних ремесел того часу, дають певне уявлення про давньоруське вбрання.

Протягом багатьох років гуртківці Харківської обласної станції юних туристів проводили етнографічні експедиції по території Харківської області. Одне з питань, що вивчалося було — одяг Слобожанщини. Результат дослідження цього питання представлений в даній роботі.

Колорит вбрання більшості районів України світлий, навіть білий, збагачений яскравими кольорами вовняних плахт, запасок, поясів, вінків, червоного намиста и стрічок. Цікавими є яскраво оздоблені вишивкою сорочки Слобожанщини. За різноманітністю крою, колористичними вирішеннями, характерними для тих чи інших ра­йонів України, дуже виразно виявляється підпорядкування окремих локальних видів одягу та оздоблення єдиному художньому ансамблю. Переселенці до Слобожанщини принесли з собою й традиції.

Одяг і нині багато функціональний: він рятує від холоду й спеки, одяг підкреслює красу людини. Є одяг для свят, і для сумних днів…

Традиційне вбрання повністю відповідає вимогам і запитам життя людини традиційного суспільства. Безумовно, що оскільки життя змінилося, це не могло не позначитися і на костюмі. Однак і нині символом українськості є барвиста вишиванка.