Система підтримки прийняття рішень для оцінювання та прогнозування злочинності

В сучасній Україні реформування економічних і соціально-політичних відносин відбувається на фон: постійного зростання тіньового економічного сектора, нелегальної кримінальної економічної діяльності, корупції.

Новим небезпечним явищем стає транс націоналізація злочинності, залучення криміналітету до діяльності злочинних у групувань інших країн. При цьому відбуваються якісні зміни в злочинності, пов’язані з науково-технічним прогресом, збільшенням ваги освіти та професіоналізму злочинних груп. Своєчасне забезпечення всіх ієрархів інформатизація структур управління, до яких належать і органи внутрішніх справ, належною Інформацією — умова ефективної діяльності.

Закономірність полягає в тому, що в системах управління, які мають чітку функціональну та організаційну структури, і забезпечені повноцінною інформацією, створюються сприятливі удови для дії правових норм, для зменшення рівня неправомірного прийняття управлінських рішень.

Проблеми математичного моделювання нестаціонарних процесів, до яких відноситься злочинність, стають все більш актуальними завдяки можливості розвитку комп’ютерних інформаційних технологій, зокрема систем підтримки прийняття рішень, які інтегрують у собі сучасні методи взаємодії комп’ютер-особа, що приймає рішення, моделі та методи прийняття рішень, методи прогнозування та менеджменту процесів різної природи.

Отже, головною особливістю інформаційної технології підтримки ухвалення рішень є якісно новий метод організації взаємодії людини і комп’ютера.

Запропонований програмний інструментарій може використовуватися в практичній діяльності правоохоронних органів.