Шлюбний договір в Україні

Сімейне законодавство України, на різних етапах розвитку нашої держави, зазнало багато, але багаторічний досвід, існування законодавства про шлюб та сім’ю підтвердив життєздатність його норм.

Сімейний кодекс України розглядає сім’ю, як соціальний інститут, який потребує постійної державної підтримки.

Шлюбний договір-є одним з найдавніших правових інститутів. Роками с поміччю шлюбних договорів закріплялися права подружжя на майно, встановлювався порядок його розділу, умови відповідальності подружжя по спільним та індивідуальним боргам.

Найбільш данім зразком шлюбного договору вважаться Кєтубєкс, якому більш 2 тис. Років.

Майнові договори складалися у Вавилоні, Римі, Португалії, Австралії, Франції, Нідерландах і ін.

Приклади шлюбних договорів є в літературі.

Шлюбні договори серед українського населення.

Усний і письмовий шлюбний договір.

«Немає такого положення і не може бути, щоб одні шлюбні пари могли мати більшу або меншу різноманітність ніж інші»

«…хоча інститут шлюбного контракту не був передбачений в законодавстві СРСР, деякі його елементи можна було зустріти і тоді»

Стаття 92 СК розкриває положення статті 9 СК щодо договірного регулювання сімейних відносин.

У 1992 р. Кодекс про шлюб та сім’ю був доповнений статтею 27-1 «Право подружжя на укладання шлюбного контракту»

Українізація правничої технології: «договір», а не «контракт».

Шлюбний договір з неповнолітньої особою

Майнові і немайнові права шлюбного договору.

Зміни та припинення шлюбного договору

Положення етапі 100 СК. Позиція професора О.І.Дзери.

Право подружжя відмовитися від шлюбного договору

Розірвання шлюбного договору

Визнання шлюбного договору недійсним