Сенс вивчення філософії

«Кожна людина — у душі філософ» — це майже риторичне твердження, та все ж мас в собі глибокий зміст. Уявляти або мислити про речі, про явища навколишнього світу є незаперечною власністю людської природи незалежно від її волі. Однак цей процес роздумування про світ, йото явища, підстави буття може бути не лише спонтанним, а й керованим. Так саме філософія як наука допомагає керовано роздумувати, пізнавати світі, місце людини в ньому, взаємовідносини між людиною і світом. Я вважаю, що головним завданням вивчення філософії є: по-перше — зробити спробу вступити в поле мислення; по-друге — зрозуміти об’єктивні та суб’єктивні людські підстави. Однак як і в індивідуальному житті кожної окремо взятої людини процес становлення світоглядних ідеалів і пошуки шляхів їх досягнення складний і суперечливий, так і в загальному історично-еволюційному розвитку людства простежуються найрізноманітніші тенденції розвитку філософської думки.

Філософія вчить духовності, пізнавати світ у всій його багатогранності та цілісності, а також співвідношення людини і світу.

На мою думку, сенс вивчення філософії полягає в тому, що її вивчення допомагає систематизувати особистий досвід, формує впорядковану систему знань про світ, систему цінностей, орієнтирів. Це допомагає людині почуватися вільною, незалежною від зовнішніх впливів на її життя, оскільки, знаючи закони світобудови, вона може до них пристосуватись. Знайомлячись з історією філософської думки людина дізнається про різні точки зору, що сприяє розвитку відкритості, толерантності, людяності. Та крім особистісної, філософія мас ще й спільну значимість і виконує ряд важливих функцій, таких як: світоглядна, методологічна, пізнавальна… Сенс вивчення філософії я вбачаю в тому, що саме ця наука вчить людей бачити стимул свого життя не у власних предметах матеріальної культури, а в інформації, яку вони їй несуть.

Таким чином сенс вивчення філософії допомагає людині пізнати світ, удосконалює її знання, розвиває навички й пристосовує світ до людських потреб, тим самим людина й сама підлаштовується до законів світобудови. Маючи філософські знання людина мас можливість зробити власне життя таким, в якому вона будить щасливою.