Розвиток жіночої освіти в Харкові в другій половині 19 — початку 20 ст.

В другій половині XIX — на початку XX століття Харків називали «Південними Афінами», особливість міста полягала в тому, що окрім бурхливого економічного розвитку тут також спостерігався науковий та культурний розвиток. Але унікальним було те. що джерело ініціативи знаходилось саме на Харківщині, і більше того, просто в геометричній прогресії сюди звідусіль притягувало діяльних, нерідко прогресивних і емансипованих людей. Історія заснування багатьох навчальних закладів у Харківському регіоні свідчить про особливий потяг місцевого населення до світу науки та навчання. Підготовка до скасування кріпосного права і довгоочікувана лібералізація у внутрішній політиці Російської імперії, так би мовити, мобілізували інтелігенцію для громадського руху, відкриваючи значні перспективи для самореалізації. Жінки не бажали залишатися осторонь, і деякі з них вважали отримання освіти одним із способів стати кваліфікованими спеціалістами і таким чином принести користь суспільству. Питання тендерного рівноправ’я в усіх галузях життя особливо часто стало підійматися останнім часом. Тому наукова робо пі, що присвячена жіночій освіті в Харкові в другій половині XIX — початку XX сторіччя є достатньо актуальною.

Метою роботи є дослідження стану розвитку початкової, середньої, вищої жіночої освіти в Харкові в другій половині XIX — початку XX сторіччя.

Наукова робота має наступну структуру: вступ, основна частина, висновки, список літератури. Основна частина роботи розділена на три розділи. В першому розділі йдеться про розвиток початкової жіночої освіти, в другому розділі досліджується питання середньої жіночої освіти, а в третьому підіймається питання вищої освіти, яку мали можливість отримувати мешканки Харкова.

Географічні рамки роботи охоплюють територію Харківщини

Хронологічні рамки роботи охоплюють період другої половини XIX сторіччя до революції 1917 року.

Наукова робота має практичне значення і може бути використана як основа для подальшого дослідження в цій галузі. Також роботу можна використовувати в середніх навчальних закладах на уроках Харківщинознавства, присвячених темі «Освіта Харківщини в XIX — XX ст.» та уроках історії України, присвячених вивченню рідного краю.