Розвиток ракетної промисловості в Харкові в 60-70-ті роки XX століття

На початку XX сторіччя, коли авіація приступила до практичних кроків по створенню апаратів, придатних для польотів у межах земної атмосфери, стало зрозумілим, що польоті і безповітряному космічному просторі вимагають створення принципово нових, щ, відрізняються від авіаційних, летальних апаратів, і прихильники ідей основоположний теоретичної космонавтики Костянтина Едуардовича Ціолковського пішли своїм шляхом. V числі перших його послідовників були й харків’яни. Так зароджувалося промислове ракетобудування в СРСР у цілому й у Харкові зокрема.

У період, коли Радянський Союз ще існував, тема ракетобудування була закрита для простих громадян. Вона була засекречена. На сьогоднішній день, поступово розкриваючи архіви, читаючи спогади за даною темою — мимоволі замислюєшся про велич і потенціал такої величезної країни як СРСР. Якщо сучасні вчені заглянуть в архіви й візьмуть на озброєння весь досвід, накопичений за десятки років ракетобудування, то для Українських Збройних Сил не буде величезним поштовхом у їхньому розвитку. Я вважаю, що це допоможе Україні підвищити свій статус на міжнародній арені.

Мстою моєї роботи с аналіз розвитку ракетно-космічної промисловості в Харкові в 60-і — 80-і рр. XX століття.

Актуальність роботи полягає в тому, що в ній:

  • розкриті раніше практично невідомі факти про розвиток ракетобудування в Харкові й у СРСР у цілому;
  • окремо вивчений розвиток двох найбільших заводів ракетно-космічної промисловості. Такі як: ВАТ «Хартрон» і НДІРВ.
  • проаналізовані опубліковані спогади працівників ВАТ «Хартрон» і НДІРВ.
  • розкрита суть ракетно-космічного потенціалу, як СРСР у цілому так і Харкова зокрема.
  • проаналізовані зовсім нові джерела по даній темі.

Моя робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків. У вступі аргументована актуальність теми дослідження, визначені хронологічні рамки, практичне значення роботи, аналіз джерел і літератури. В І розділі ставилося завдання розглянути джерела вітчизняного ракетобудування в СРСР. Другий розділ присвячений дослідженню розвитку ВАТ «Хартрон», а в третьому — Науково-дослідного інституту радіовимірювань.

Фотографії н спогади — це все, що залишилося від колишньої величі ракетно-космічної техніки, від величі такої країни, як Радянський Союз. Учені того часу сподівалися, що своїми відкриттями вони, у майбутньому, відкриють людині шлях у космос. Але цього на жаль нс трапилося. Розвал Радянського Союзу перемолов всі їхні праці в порох. Ми відмовилися віз їхніх досягнень, ми відмовилися від їхнього досвіду. А чому б не скористатися всім, адже це наші знання й наші досягнення. І не важливо коли й ким вони були зроблені. Важливо те, що вони корисні і їх можна використати для власного благополуччя.